Aktiviteter for børn og unge

I Abildgård kirke har vi fokus på at have gode, givende og livsglade aktiviteter og tilbud til børn og unge. Derfor tilbyder vi en lang række aktiviteter for børn og unge og deres familier. 

Der skal nemlig være plads til at være en familie med børn i kirken. Kirken er ikke kun for dem, hvor børnene er flyttet hjemmefra!

Abildgård kirke er åben for Guds børn i alle aldre og vi lægger vægt på, at alle kan føle sig hjemme. Derfor er der tilbud med meget forskelligt indhold også tilpasset de forskellige børnealdre og forskellige målgrupper.

Vi samarbejder også med de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer der er i sognet.


Gud og Spaghetti

Kirke for børnefamilier.  Læs mere


Babysalmesang

For babyer 0-3 måneder og deres forældre.  Læs mere


Børnerytmik i kirken

Musikalsk legestue for børn i alderen 1-3 år.  Læs mere


Juniorkonfirmander

Indledende konfirmandundervisning eller dåbsoplæring til børn i 3. klasse.  Læs mere


KUL

Kirkelig Ungdoms lederuddannelse for unge.  Læs mere


M&M Mad og Mennsker

Et spisefællesskab arrangeret for og af unge.  Læs mere


U-messe

15+ gudstjenester.   Læs mere


Børne- og Ungdomskor

For de sangglade børn og unge.   Læs mere


Skoletjenesten ved Abildgård Kirke

Et tilbud til sognets skoler om undervisningsforløb, f.eks. i fagene kristendom/religion, dansk og musik.

Læs mere