Skoletjenesten

Vi tilbyder sognets skoler til at benytte vores tilbud om undervisning i Abildgård Kirke.

Vi har sammensat nogle programmer, der kan bruges på forskellige klassetrin som led i skolens undervisning f.eks. i fagene kristendom /religion, dansk og musik. 

Programmerne er tilpasset Fælles Mål.

Et undervisningsforløb varer ca. 1 time – dvs. I skal afsætte 2 lektioner. Rent praktisk aftales besøget direkte med ansvarshavende for undervisningen.

 

Vi tilbyder følgende programmer

1 Påskevandring

0.-3. klasse
v/ kirke- og kulturmedarbejdere Heidi Ettrup Lehm og sognemedhjælper Inge Andersen

 

2 Vores sognekirke

0.-3. klasse
v/ kirke- og kulturmedarbejdere Heidi Ettrup Lehm og sognemedhjælper Inge Andersen

 

3 Orgelet - instrumenternes Dronning

0.-5. klasse
v/ organist Søren Rasmussen

 

4 Børn synger for verden

2.-5. klasse
v/ kirkemusiker Henrik Strøm

 

5 Skolekorskoncert

2.-5. klasse
v/ kirkemusiker Henrik Strøm

 

6 Salmesangsprojekt for 5. klasserne

5. klasse
Fælles tilbud fra Frederikshavns kirker 

 

7 Kirkerummet fortæller i billeder og symboler

3.-6. klasse
v/ sognepræst Johs Kühle eller sognepræst Gurli Møller Andreasen

 

8 Sæt strøm på kirkens musik

6.-10. klasse
Kirkens musik op gennem tiden. Europæisk musik bliver mødt af de afrikanske slavers musikkultur. Gradvist bliver der sat mere og mere strøm på musikken. 
v/ kirkemusiker Henrik Strøm

 

9 Dødshjælp/aktiv livshjælp

8.-10. klasse 
Overvejelser efter 5 år som hospice-præst 
v/ sognepræst Gurli Møller Andreasen

 

10 Mobning som grundtema i religion

8.-10 klasse
Med udgangspunkt i forskellige religioners myter og fortællinger beskrives mobningens psykologiske og religiøse mekanik.
v/ sognepræst Johs Kühle

 

11 Symboler, det religiøse, pop-og rockmusik

8.-10. klasse

Analyse af tekst og musikvideo
v/ sognepræst og provstiungdomspræst Kristian Brogaard

 

Andre emner kan komme på banen, og ved særlige lejligheder er præsten altid villig til besøg i klassen.

  

Kontakt

Sognepræst Johs Kühle
Tlf. 98 42 03 43
jsk@slet-dette.km.dk

Sognepræst Gurli Møller Andreasen
Tlf. 98 42 32 87
gma@slet-dette.km.dk

Sognepræst og provstiungdomspræst Kristian Brogaard
Tlf. 51 29 25 35
kba@slet-dette.km.dk

Organist Søren Rasmussen
Tlf. 22 38 56 84
organist.sr@slet-dette.gmail.com

Kirkemusiker Henrik Strøm
Tlf. 29 93 44 27
henrik.stroem@slet-dette.gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm
Tlf. 42 51 17 96
heidi@slet-dette.abildgaard-kirke.dk

Sognemedhjælper Inge Andersen
Tlf. 21 37 19 52
ia-abild@slet-dette.mail.tele.dk