8.søndag e. Trinitatis 2015

I dag vil jeg begynde prædikenen med at tale om ord. Om det vi siger til hinanden.
Det kan være rigtigt eller forkert. Det kan være sandt eller også er det løgn.
Og alle har vi prøvet at sige noget, der er rigtigt.
Men vi har også alle prøvet at lyve.
Og hvis man benægter det….. så har man allerede løjet igen.

Det er svært at lyve, men man kan let komme til det.
Jeg var ikke ret gammel første gang. - Jeg sad på køkkenbordet.
Der lå en daler. Det var en to krone. Og det var mange penge dengang.
Mor havde lagt den frem på bordet og skulle bruge den til indkøb hos bageren.
Men på vej ud af døren var den væk. For jeg havde taget den.
- Johannes, har du set tokronen på bordet. - Har du taget den…..
Nej, sagde jeg.  Og det var jo løgn. Og jeg kan stadig huske det mere end 60 år efter.

Hvem var det der sparkede til foldbolden og smadrede vinduet.
- Var det dig?
Det er ikke et rart spørgsmål. - Man får lyst til at se ned, eller kigge væk.
- Det var de andre, der gjorde det.
- Se på mig, når jeg taler til dig.
Uha, det er svært at lyve, når man ser sine forældre i øjnene eller viceværten.

Men efterhånden lærer man det og som voksen kan man blive rigtig dygtig til at lade som om, at man er uskyldig og sagesløs. Det gør det vældigt indviklet for os andre. Der er folk, der er så dygtige til at lyve, at de virker mere troværdige end dem, som taler sandt.
 
Nu er det ikke sikkert, man ved, at man lyver. Man kan være i god tro.
Måske fortæller man noget, man har læst i en avis eller set i fjernsynet.
Det er jo rigtig nok, at man har læst om det eller set det. Men hvis det man har læst eller set er usandt og forkert, så bliver man alligevel løgner ved at bringe det videre.

Både offentligt og privat ansatte kan tale falskt. - Således også de profeter, som vi hører om i bibelen. - Vogt jer for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
Det særlige ved profeter er, at de optræder på Guds vegne. De er Guds talerør i verden.  En profet i det gamle Testamente er et menneske som bliver kaldet og udnævnt af Gud til at forkynde Guds vilje for mennesker.
Elias, Elisa, Esajas, Jeremias er nogle af de mest kendte. Men der var mange flere.
Nogle var lønnet af kongen medens andre nærmest var privat ansatte.
Jeg vil gerne slå fast, at en profet ikke er en spåmand eller spåkone, der kan se ind i fremtiden og fortælle os, hvordan noget vil blive. Det ved de ingenting om, for fremtiden er ikke forudbestemt. - Der ligger ikke nogen køreplan for tilværelsen som alting udvikler sig efter. - Også dengang vidste man, at fremtiden er åben og uforudsigelig. - Så hvis der er mennesker, der læser i håndfladerne, i spillekortene, i stjernerne, hvordan det vil gå dig, så er det snyd og bedrag. Det er løgn fra ende til anden. - Men derfor skal man alligevel vogte sig fra den slags. - For hvis man tror på spådommen, kan den gå i opfyldelse på grund af frygtens magt og kraft.
- du får ikke noget arbejde! Du vil altid være én, der bliver svigtet! Du vil ikke kunne gøre dig fri af den sociale arv. - Sådanne profetiske domme har en uhyggelig kraft i sig. De siger noget forkert men har det alligevel med at gå i opfyldelse.
 
Vi har også i dag profeter. - Men vi kalder dem noget andet.
Det er politiske kommentatorer, økonomiske vismænd, økonomiske og juridiske analytikere osv. Men profeter er de ligegodt. For de giver sig ud for at kunne gennemskue tidens tegn på en måde, og fortælle om det, så vi kan forstå det der sker og derudfra beslutte, hvad vej vi skal gå.
- Og det er sådan set godt nok med råd og vejledning. Men om de taler sandt er noget helt andet. - Neutrale er de ikke. De kan være ansat af pressen, af DR eller TV 2, af bankerne, eller af partier i rød eller blå blok.
Medens politikkerne på Christiansborg forhandler bag lukkede døre og ikke har nogle kommentarer, medens vi alle venter på resultatet af forhandlingerne, dukker de politiske kommentatorer op i TV og fortæller os om spillet, magtkampen, strategien på en måde så selv politikkerne kunne blive overrasket over at få fortalt, hvordan de tænker. Og det er bestemt ikke ligegyldigt med kommentatorens livsopfattelse. - Om han tænker at i tilværelse Kæmper alle mod alle, eller om man tænker demokratisk på den brede måde, hvor det gælder om at nå så bred en enighed, som muligt.
Neutralt er det ikke.

Når FN i denne uge har godkendt aftalen om atomkraft mellem Iran og den internationale verden, Så er det bestemt ikke ligegyldigt, om politikkere og kommentatorer ser aftalen som en sejr for fredsskabende diplomati, sådan som vi gør det i Europa, eller som en uhørt stor trussel mod verdensfreden, som republikanerne i USA og den Israelske regering ved Netanyahu.

Samme dobbelthed skiller vandene i Europa på grund af den store flygtningestrøm fra Syrien og fra Afrika. - TV 2 nyhederne spottede det vældig fint i sidste uge, da de først fortalte om det europæiske ministermøde om flygtningene, hvor alle forsøger at stoppe tilstrømningen til deres eget land:  Fordi vi har nok og ikke plads til flere. Og så satte de det sammen med historien venligboerne. Om de 10 Vendelboere i Hjørring som blev enige om at ville være venligboere. Dvs mennesker som sætter sig for at stå klar til råd og dåd så flygtningene kan blive modtaget venligt og hjælpsomt. For tilstrømningen til Danmark er noget positivt.

Alle disse synspunkter er profetiske. De forsøger at gennemskue, hvad der er rigtigt og forkert. - Men de siger noget forskelligt og deres meninger stritter i alle retninger.
Vogt Jer for de falske profeter, siger Jesus….. Alt er ikke lige godt.

Jeg tror bestemt, at Jesus om sig selv siger, at han taler sandt og profetisk.
Hvad det er, fremgår af hele den bjergprædiken, som han netop har holdt.
Den handler om 1)  Gud og  2)  om os.  Altså om Gud og hans forhold til mennesker.
Og om os og vores forhold til hinanden.
Gud er som en far til os alle, og vi kan henvende os til ham og sige Far, du som er i himlen. Der er ikke forskel på os. Alle er vi Guds børn. Også fremmede fattige, sultne, tørstige. Deres livsituation vil blive forvandlet til det bedre. For Guds Rige er for dem, som er helt afhængige af andres godhed, Guds godhed. Alle som mangler alt det, der skal til for at få et godt liv. De vil blive salige, når Guds rige kommer.
Og det skal få betydning for vores forhold til hinanden.
Derfor skal vi ikke dømme hinanden, for at gøre sig selv bedre.
Derfor skal du tilgive sin bror Og elske dine fjender.

Jeg tror bestemt, at Jesus opfatter sig selv som en sand profet.
Han er ikke en ulv i fåreklæder. - For han har syn for de små i samfundet. Han vil, at vi skal være her alle sammen. - Han ser ikke det sande liv som alles kamp mod alle. Han ser ikke livet som survival of the fittest.

Det er ikke, fordi han er naiv og ikke kender til menneskers selvoptagethed. Han kender ondskaben og ved, hvordan den driver os og får os til at vende os bort fra Gud og hinanden. Han ved, hvordan vi har det med at kroge os ind i os selv.

Han ved, at det er sådan det er. Men sandheden om livet er det ikke. - Det er Gud, der gør forskellen. Sandheden er, at Gud har skabt os til liv og fællesskab. - Vi er skabt til kærlighed og den lever og trives, når vi åbner os for hinanden.

Når profeterne taler sådan om livet, taler de sandt. Så taler de ligesom Jesus taler. Og det behøver ikke at blive ved ordene. Det må gerne omsættes til praksis. Til noget vi gør for og med hinanden. Det gjorde Jesus og derved har han banet vejen til livet.  Det er evangeliet. Vejen til livet er åbnet. Fordi Jesus selv har gået den vej. Det er muligt at leve af Guds kærlighed. Det er muligt at tilgive og at elske. - ikke i kraft af os selv. Men i kraft af Gud og den kærlighed han lader os leve i hver dag. Og for den sandhed siger vi lov og tak og evigt ære være dig, vor Gud, Fader, søn og Helligånd. Du som var er og kommer, som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.