Ved søndagens gudstjeneste havde Abildgård Kirke besøg fra vores venskabsmenighed i Riga, Letland

Søndagens prædiken blev holdt af præst Kaspars Simanovics
Tolk var sognepræst Johs Kühle (oversættelse nederst på denne side)

 

Life is quite a difficult, isn’t it? If we put aside all the correct answers, as we should think and should feel, and take an honest look at one’s life, or listen to our feelings – it is not so easy, right? And it is not about how objective are the trials and complications that we encounter. If someone feels bad, he feels like that – even if there is no real reason for that or even if the person is exaggerating. In other words – our attitude means a lot. Not what actually happens in our lives, but how we evaluate it. 

Our topic for today’s reflection is about various situations and various evaluations. Namely, Jesus is showing us a person, who is wholeheartedly trying to live good, harmonious life. He is respecting and obeying law, is a devout man, pays all taxes, and fulfills all his civil and religious duties. He is one really good man. And in contrast, we have a traitor of the nation, blackmailer and cheater – a person, the sight of which makes our blood boil of helplessness and anger. There is nothing to evaluate. Everything is clear!

But, as we know well, Jesus turns the situation upside down, to the outrage of many. The good becomes evil, and the evil becomes good. By the way, Christianity is usually reproached because this is what happens: you can be a total bastard, but then you go to the church, cry a little, whine a bit, and all your sins are forgiven; and then you, inspired by this forgiveness, keep moving, continuing to do your nasty stuff….

 But this is what really happens:  our sins are being forgiven. But it is not because of our crying or whining. Proclaiming forgiveness is only technical means how God expresses His good will, His grace. Forgiveness of sins is the essence of the Gospel message – God is good. 

The real question is: “What are you going to do with this message, that God is good? What is your answer going to be? This answer will be the source of your future life.” And there are plenty of people in the world, who recognize their imperfections, who are suffering because of it, who want to change their lives, but they do not have strength for it. These are the ones who need encouragement: “You can do it, because God is good! You can, you may rise again and start from the beginning! Repeat it every day, but do it, continue it. Because God wants to lead you towards good.”

Towards good? But wasn’t the Pharisee the good one? Didn’t he deserve praise from God? What was his mistake? What is it in us that in long-term spoils and destroys everything in our life? 

The very language of the parable helps to become aware of this.  Jesus says it precisely and a bit ironically: one a Pharisee and the other a tax collector (went up to the temple to pray).  Meaning of the word “the other” in the context of New Testament is not only – “the one who is not the first one”, but “the one who is different”.  Who is different by nature.  As we could say when coming home from church service: “You know, there were just few normal people, the others – some alcoholics, thieves, liberals, immigrants, communists etc…”  And the sequel of the list depends on our dislike for any particular groups of the society or particular individuals. 

Pharisee comes to the temple, glances around, gives a sigh and says: God, I thank you that I am not like other people. And again, to make it precise: thank you that I am not like the rest of the people. “I and the other people” – this is not just division used by this “good man”. “I and the other people” is an opposition. Because: “I am better than the others, really better. Can’t you see that?”

This is the attitude that destroys everything around us in long-term.

 First, such arrogance hurts people, to whom it is directed; and, 

second, those who are sure that they are right and looks at others with contempt, alienate themselves from the others – because they are not worth to be together with; even more – everyone who is better than I am (in any area), automatically becomes my competitor, my enemy. 

 

What would happen, if the Pharisee in the temple would have seen not the tax collector, but someone else, also a Pharisee, but superior to him - one who fasts not two, but three times a week; one who gives not a tenth, but half of all he gets? Most likely, our Pharisee would have said to himself: “Thank you, God, that I am not like that crazy fanatic.” In other words – in order to survive, the most important thing is to put adequate labels on others; labels, that make these people inferior to me. 

At the first moment, when reading this parable, it seems that Jesus simply moves from public evaluation to subjective and individual and therefore what is outwardly good becomes inwardly bad. But it is not so – Jesus sees not just deeper (into the soul), but also further – Jesus sees what is going to happen with a person who has been able to carry out good and harmonious life, but has lost his humbleness. Such a person will always need a background to stand out against; and, if there is no such background, he will artificially construct one himself.  It is because in reality he is not able to accept neither himself, nor others, nor life as such. 

This is the answer to the question, why people are unhappy, why it seems that life is so hard. Many things depend on attitude. The more we compare ourselves to others, the more we try to make believe that we are better than others, the more unfortunate we will feel. 

But my life is not a story about others. It is a story about me and God. And God is good. This means that every day I can wake up and start from the beginning. Do not give up and move forward. Move forward to transformations, to good and harmonious life, all the time reminding myself that I am an imperfect and sinful man and I live only because God is good and full of love and grace.

 

 

Dansk oversættelse af prædiken

 

Livet er ret  kompliceret, er det ikke?

Lad os et øjeblik se bort fra de overfladiske svar og i stedet svare ærligt, hvad vi føler

Livetr er ikke så let, vel?

Det drejer sig ikke om det reelle i  de udfordringer og  problemer vi møder. Hvis man har det skidt og føler det sådan, betyder det meget, hvordan vi forholder os til det. - Ikke hvad der faktisk sker men hvordan vi forstår det. 

Teksten i dag sætter fokus på vores måde at fortolke og forstå forskellige situationer. 

Jesus fortæller os om en mand, som helhjertet forsøger at leve et godt og harmonisk liv. 

Han respekterer loven, er en from mand og overholder sine borgerlige og religiøse pligter. Han er en god mand.

I modsætning til ham ser vi en forrædder, snyder og en svindler, som kan gøre os både afmægtige og vrede. Der er ikke noget at diskutere. Det er bare sådan.

 

Men som vi ved, vender Jesus op og ned på det hele til forargelse for mange. Den gode bliver ond og den onde bliver god. 

Faktisk bliver kristendommen ofte afvist af den grund. 

Du kan være et dumt svin, men så går du i kirke, græder en lille smule, og bliver så tilgivet

Og så kan du ellers bare fortsætte som før  i det gamle beskidte spor. 

I virkeligheden bliver vore synder ikke tilgivet på grund af lidt gråd og anger.

Tilgivelse er det ord,  vi bruger som  betegnelsen for Guds gode vilje og Guds nåde. Syndernes forladelse er kernem i det evangeliske budskab, som er: Gud er god. 

Det egentlige spørgsmål er. Hvad bruger du det til, at Gud er god.  –  Dit svar har betydning for dit fremtidige liv. 

Der er mange mennesker, som føler sig utilstrækkelige og derfor lider,

Mennesker, som ønsker at ændre deres liv. Men ikke har styrken til at gøre det.

De  har brug for opbakning og støtte.  Du kan godt, for Gud er god. Du kan rejse dig igen og begynde forfra.  Gentag det hver eneste dag, -  gør det og fortsæt med det.  For Gud ønsker at lede dig til det gode, Det som er godt. 

Til det gode.  Men var farisæeren ikke god. Fortjener han ikke at få ros. Gjorde han noget galt?

Hvad er det i os i, der på lang sigt ødelægger alting i vort liv

Læg mærke til ordene i lignelsen.

Jesus siger: Den ene var en farisæer og den anden  var en  tolder, som gik op til templet for  at bede. 

Betydningen af ordet “den anden”  er i NT  ikke kun ham, som ikke er den første, men den anden er ham der er anderledes.  – Af natur. 

Ligesom vi måske gør, når vi kommer hjem fra kirke: Der var kun få normale i kirke i dag, de andre var alkoholoserede, tyve, liberale, immigranter, socialister.  Og listens længde afhænger af vores ringeagt for særlige grupper eller specielle enkeltpersoner. 

 

Farisæeren kommer til templet, ser sig omkring, sukker og siger. Kære Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre folk.  For at gøre det præcist: Mig og så de andre. 

Der er ikke kun tale  en lille forskel mellem de to, som denne “gode mand” laver.  Der er en grundlæggende modsætning på mig og de andre. Fordi jeg er bedre end de andre. – Kan du ikke se det?

Det er denne holdning, som ødelægger alt mellem os på lang sigt.

1) Med sådan en arrogance sårer man folk mod hvem den er rettet.

2) De som er sikre på at have ret og ser på de andre med foragt, fremmedgør sig fra de andre, fordi de ikke er værd at være sammen med.

Ja, værre endnu.  De som er bedre end mig gør jeg automatisk min konkurrent  og fjende.

Hvad ville der være sket, hvis farisæeeren i stedet for en tolder, havde set en  farisæer  – som ikke faster 2 men 3 gange om ugen?

En som ikke giver tiende men måske det halve af hele sin indtægt.Måske ville vores faarisæer have sagt til sig selv:

Tak Gud, at jeg ikke er som den skøre fanatiker.

Med andre ord. Det man  kan gøre for at overleve er, at man finder en passende etikette til de andre, som gør at  disse andre bliver ligegyldige for mig. 

Umiddelbart er det vel sådan, når vi læser denne lignelse, at Jesus flytter vores  focus fra en ydre til en indre og mere subjektive vurdering.

Hvad der umiddelbart ser ser godt ud tager sig ved nærmere eftersyn dårligt ud. Men sådan er det ikke – Jesus ser dybere ( ind i sjælen ) og længere. Han ser hvad der vil ske med et menneske  som har været i stand til at leve et godt og harmonisk liv  men har mistet sin ydmyghed.  Sådan et menneske vil altid mangle nogen, at sammenligne sig med. Og hvis det sammenligningsgrundlag ikke er der, vil han selv lave det. Konstruere det.  Fordi han i virkeligheden ikke er i stand til at acceptere  hverken sig selv eller andre , eller livet i det hele taget, som det er. 

Det er svaret på spørgsmålet om, hvorfor folk er ulykkelige og hvorfor livet synes hårdt og svært. Meget afhænger af holdning.  Jo mere vi sammenligner os med andre, jo mere vi prøver at  bilde vi os ind, at vi er bedre end andre, desto mere ulykkelige vil vi føle os. 

Men mit liv handler ikke om andre.Det handler om Gud og mig. Og Gud er god.  Og det betyder, at jeg hver dag kan vågne og begynde på en frisk.

Stop ikke, men forsæt. – Fremad mod en forandring til et godt og harmonisk liv, idet jeg husker på, at jeg ikke er perfekt og fuldkommen men at jeg lever fordi Gud er god og fuld af kærlighed og nåde.