9. søndag efter Trinitatis

v/ Johs Kühle


Jesus fortalte engang en lignelse om en uretfærdig godsforvalter.

Den slutter med, at godsforvalteren får ros.

Der står ordret i teksten, at Herren roste den uretfærdige godsforvalter.

Men hvem er denne Herre, der uddeler ros?

Det kan vel næppe være godsejeren. 

Han har jo lige fyret sin medarbejder, fordi han er en elendig forvalter, som ødsler med den ejendom, som han er sat til at passe på. –  

Men så sker det overraskende. Forvalteren kalder alle dem sig, som skylder godsejeren penge.  – Hvis én skylder 100 ankre olie laver han det om til 5o ankre olie. Og en anden som skylder 100 tønder hvede retter i opgørelsen, så der nu står 80 tønder hvede. – Vi kalder sådan noget for gældssanering.

Det er jo rigtig godt for dem, som har gæld. De synes godt om deres forvalter. 

Men det er skidt for godsejeren, som bliver frarøvet noget af sin ejendom. 

Det kan da umuligt være ham, som roser sin godsforvalter, som han netop har fyret.

 

Nu om dage får man ikke chancen for gøre noget tilsvarende.

Når man fyrer folk på centrale poster i store virksomheder, kommer det som lyn fra en klar himmel. – Man får besked om at aflevere sine nøgler på stedet.

Man får ikke adgang til sin computer, så man kan sende mails, penge og hemmelige informationer til nogen som helst. – Det er bare ud. 

Det kan virke hårdt og brutalt. Men sådan forhindre storsvindel, som det sker i den historie, Jesus har fortalt.   

 

Og derfor må den Herre, som roser godsforvalteren, være Jesus.

Men det gør ikke historien lettere at forstå.

For hvordan kan Jesus som en lovlydig profet, sige sådan noget. 

Han som anklagede farisæerne og de skriftkloge for deres uretfærdighed. 

Hvordan kan han uddele ros til en mand, som i den grad handler kriminelt. 

Måske ligner det Robin Hood en lille smule, fordi han tager fra de rige og giver til de fattige. Men det er tyveri. Han stjæler værdier fra sin Herre for at købe sig til venskaber til egen fordel.  – Det er overtrædelse af det 7. bud.  Du må ikke stjæle. – Hvordan kan Jesus dog rose denne åbenlyse lovovertræder?

 

Nu er det en lignelse. – Og en lignelse er opdigtet historie, som Jesus fortæller for at få folk til at forstå hans budskab. Når Jesus f.eks fortæller om den barmhjertige samaritaner, der hjalp den sårede, som andre gik forbi, så er detaljerne ligegyldige. 

Det er pointen man skal lægge mærke til: - Når du møder et menneske i nød, skal du standse op og hjælpe. – Ikke for din egen skyld. Men for det andet menneskes skyld! For han eller hun har brug for dig. Det kan alle forstå.

 

På samme måde med dagens lignelse, som er en skandalehistorie fra sladderpressen. – Har I hørt det om ham, der den dag han blev fyret, satte sig ned og tænkte sig om. – Jeg gider ikke gå med aviser og vil heller ikke arbejde med jord og beton. 

Hvad skal jeg dog leve af? Jo, nu ved jeg det. Jeg skaffer mig nogle gode venner. Jeg køber simpelthen deres goodwill ved at nedskrive deres gæld til godsejeren. Så vil de garanteret senere betale mig tilbage på en eller anden måde. 

 

Sådan skulle I også gøre, siger Jesus så i sin prædiken. I overført betydning. 

Det bliver ikke ved med at gå som det plejer. – Det kan man ikke regne med. Derfor:

tænk jer om. Tænk på fremtiden og på det som kommer til at ske. Og lad det ikke blive ved tanken. Gør noget ved det. Gør ligesom den uretfærdige godsforvalter.

Han handlede resolut og effektivt i situationen. Han udsatte ikke noget til i morgen. 

 

På den måde har lignelsen et stærkt budskab til os i dag. 

Vi vil leve i nuet. Nyde det så længe som muligt. Vi ved ikke om vi er her i morgen. Derfor skal vi leve i dag og få så meget ud af det, vi kan. For at få set det du ville og få hørt din melodi, som Kim Larsen synger det i sin sang til cirkusprinsessen.

Det lyder smukt og godt. 

Men hvad er det, vi vil. Vi bladrer i rejsekatalogerne for at finde alle de steder vi gerne skulle nå at besøge, medens vi endnu kan og er friske. 

- lad os få brugt pengene nu, for der skulle jo helst ikke være noget tilbage, som nogen kunne arve efter mig. 

 

Vi er måske den første generation i historien, der som formål med vores liv har egen lyst og nydelse. Tidligere stræbte man efter at bruge livet til at skabe værdi, som kunne blive livsgrundlag for de kommende slægter. – Det er arven, jeg taler om. 

I dag bruger vi arven på os selv og bekymrer os kun lidt om fremtiden. 

Og det er urimeligt. For det er vores livsstil og forbrug, som skaber den klima-forandring og miljøforurening, som er ved at ændre levevilkårene på denne klode på katastrofal vis.  Men der sker kun lidt. Det må helst ikke koste noget. 

 

Jesu budskab er lige modsat. – han taler om fremtiden. Han vil have os til at tage bestik af det, som kommer til at ske i morgen og så handle efter det allerede i dag.

Det er ikke at leve i nuet. – Det er derimod at leve med fremtiden for øje og så handle i nutiden i forhold hertil. 

Pointen med den uretfærdige forvalter er, at han er ved at miste sit livsgrundlag. Tæppet vil blive trukket væk under ham. Han vil i fremtiden være uden penge og uden venner. I forhold til denne fortvivlede situation griber han chancen og gør alt hvad han kan for at ændre det fremtidsscenarie her og nu.

 

Et sted i bjergprædikenen siger Jesus noget tilsvarende. – Hvis man har en tvist med sin fjende. -  Skynd dig, siger han, at blive enig med din modpart, før du bliver slæbt i retten, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel.

 

Du skal ikke bare lade tiden gå og tage et øjeblik ad gangen. Pludselig er det for sent. – Brug tiden nu til at skabe løsninger i forhold til fremtiden.  Ellers kvajer du dig. 

 

Med andre ord:  – Hvis du lever i nuet. Og kun der. Hvis du er blind for det, som kommer til at ske i morgen, så kvajer du dig. For så undlader du at gøre det allerede nu, som kan få afgørende betydning for dig og din næste i morgen. 

 

For Jesus er dette ikke svævende tågesnak. Hans tankegang er helt konkret. 

Guds rige er kommet nær, siger han. – Guds rige er i frembrud. – Det vil medføre en stor forandring. For i Guds rige hersker Gud. Han vil skabe fred og glæde. – Tro og tillid vil blive bærende værdi i vores forhold til hinanden.  Guds kærlighed og fællesskab vil fjerne ondskab og had. Sådan bliver det, når Guds rige kommer.  

 

I det perspektiv opfordrer Jesus os til at handle allerede nu. – 

Hvorfor vente. Hvorfor udsætte det til i morgen: Hjælp dit medmenneske i nød. 

Forson dig med din fjende medens tid er.

Glæd dig nu i lyset af den ubegrænsede glæde som venter os hos Gud.

Lad ikke sorg og savn få lov til at kvæste dit liv.

Vend ikke ryggen til fremtiden, så du krampagtigt holder fast ved det liv, vi hele tiden mister. Fortab dig ikke i minderne.

Vend dig i stedet mod den fremtid, som hele tiden bliver os givet.

Welcome to the future, where you are going to spend the rest days of your lives. 

Fremtiden er Guds gave til os. En fremtid hvor Gud rige vil blive til virkelighed. 

 

Med Fader Vor har Jesus givet os en bøn der svarer til dette håb. 

Komme dit rige, ske din vilje, som i himlen således også på jorden.

Siden Jesus lærte sine disciple og os den bøn har Jesu besejret ondskaben ved at tilgive sine fjender,

og har besejret døden ved at opstå til livet i al evighed.

Jo Gud riges kræfter er allerede på spil til tro, håb og kærlighed for os alle og for det siger vi lov og tak og evigt ære være dig or Gud, fader søn og Helligånd, du som var er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed Amen.