Fastelavns søndag

Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. 

Med disse ord præsenteres Jesus for os. Det er Gud, der taler til Jesus fra himlen i det øjeblik, han stiger op af vandet og er blevet døbt.

Evangelisterne er enige om at lade Jesusfortællingen begynde med Johannes Døber.  Han er hovedpersonen, hvorom det hele drejer sig, da Jesus kommer ind fra siden. 

Folk i lange baner opsøgte denne dommedagsprædikant, som med fynd og klem profeterede Guds snarlige komme og de deraf mulige konsekvenser. – Hvis man ville undgå Guds retfærdige dom og straf over sin syndighed, skulle man se at ændre stil.

Som symbol for sit moralske kursskifte lod man sig døbe, hvorved man, ligesom man vasker snavs af sin krop, vaskede sin synd af sit CV, og rensede det ud af sit liv. 

Også Jesus kom for at blive døbt. Og så sker det. Da han stiger op af vandet, ser han himlen åben og Helligånden stige ned over sig ligesom en due. Og han høre en stemme, som taler til ham og siger:  

Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag.

Det er Gud, der taler: Det er helt usædvanligt. 

Normalt har Gud folk til at tale for sig. Profeter og sendebud.

Men her er det Gud selv.  – Når han taler, har det særlig vægt. Så skal vi høre efter.

Han kalder Jesus for sin søn. – endda elsket søn. I hvem han har velbehag. Wauw. 

Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men først en mellemregning.

Jeg er tilhænger af læsninger fra Det gamle Testamente som et led i gudstjenesten. Det er jeg blevet. Det hele begynder jo ikke med Jesus. – Gud har været med før. – Han har ikke alene skabt verden fra begyndelsen. Han har været med lige siden. Han er Abrahams, Isaks og Jacobs Gud. – Det var ham, som kaldte Moses fra den brændende tornebusk til at befri sit folk fra slaveriet i Ægypten. Han gav dem de 10 bud og et forjættet land. De oprettede en stat med 12 amter, som blev styret af dommere og senere konger. Han lod dem også bygge et tempel i Jerusalem, hvor folket samledes til gudstjeneste.  I Ps 2 kan vi læse en salme, hvorefter kongen bliver indsat til at herske.

Det er Gud, der taler i salmen. Han gør det med ordene: Du er min søn, jeg har født dig i dag. – Ord der ligner ordene ved Jesu dåb rigtig meget. 

Den salme skulle jeg have læst fra Gt. Men jeg kunne ikke få mig til det.

For det billede salmen tegner af Gud og af kongen er arrogant og despotisk.

Gud spotter sin fjender og forfærder dem med vred og harme.  Han beder kongen om at knuse dem med jernscepter og sønderslå dem som pottemagerens kar.

Man kan ikke undgå at høre det med de ører, man har. – Vi er præget af vores tid og vores historie. - Vores viden om de rædsler som Tyranner og Diktatorer har påført verden gennem de sidste 100 år med blodige revolutioner, folkemord og verdenskrige.

Jesus udnævnes af Gud til at være hans søn. Han er den Messias, som jøderne ventede. -  En ny kong David, som skulle genoprette den gamle storkongedømme 1000 år tidligere. Det er jo slet ikke den måde, Jesus vil være Messias på. Tværtimod. Han vil ikke være diktator og tyran. – Hans syn på magt og indflydelse er et helt andet. Men læser man Salme 2 bogstaveligt kunne man let komme til at tro, at Jesus skal forstås som en konge på linje med kongerne i det gamle Testamente.

Intet er mere forkert. Det afsløres i den efterfølgende fristelsesberetning, hvor Jesus tager stærkt afstand fra den djævelske fristelse, som er at anvende guddomsmagten til egen fordel for at få magt. Den fås nemlig kun på djævelens vilkår. 

-  Det var svært for de skriftkloge og farisæere at forstå. – Og i virkeligheden bliver dette årsagen til hans død. De krævede at han viste sin magt og myndighed, da han hængte på korset. – Hvis du er Guds søn, så stig ned, så vi kan tro dig. – men Jesus brugte ikke sin guddommelighed til egen fordel. 

Jesus var ikke kommet for at frelse sig selv. Det var os han ville frelse.

Jesus hørte, hvad Gud sagde. – Og tog ordene til sig. Han blev klar over, at han i kraft af disse ord ikke alene skulle prædike og vidne om Gud. Han skulle selv være den Messias, som profeterne havde talt om. Men på en helt anden måde end i Psalme 2.

Og den måde bliver tydelig hans dåb i Jordan. Han vil døbes; - ikke fordi han har snavs, som skal vaskes af; - ikke fordi han frygter Gud eller nogen straf. – Men for at signalere, at han er menneske ligesom alle andre. – Han skal ikke særbehandles. Han døbes i det samme vand med den samme dåb. Han skal leve det samme skrøbelige og sårbare liv, som enhver.

Og her sker det så. – Netop på dette solidaritetens sted taler Gud til ham som sin søn. Jeg er din far og du er min søn. – Og når man er søn af Gud, er man Gud.

Og det betyder, at den power, som er hos Gud, den er også hos Jesus.

Heri har vi nøglen til forståelse af det, som gør kristendommen unik i forhold til al anden religion. – Jesus er på én gang helt Gud og helt menneske.

Han er som menneske i samme båd som os. Han er vores bror. – Han er et eksemplar af homo sapiens. Han er en menneskesøn. 

Samtidig er han helt Gud. – For som søn har han en far.  Og Faderen har en søn. De er gensidigt afhængige af hinanden.  – Gud bestemmer, hvordan Jesus skal være søn. Som søn bestemmer Jesus, hvordan Gud skal være Far. – Det går begge veje. 

Det er derfor Jesus kan åbenbare, hvordan Gud er. For det må alle andre gamle og profetiske udsagn om Gud vige pladsen som utilstrækkelige. 

Gud blev i Jesus menneske. – Og satte sig i vort sted.  Man kan også sige, at han bytter plads med os. – Han blev tjener for at vi kunne blive Herrer. Han blev fattig for at gøre os rige. – Han blev fængslet for at vi kunne blive frie. Han blev forbandet for at vi kunne blive velsignet.  Han døde for at vi skulle leve. 

Jf. DDS 110: Med os han bytter så underlig, Guds søn, vor broder fin, vort kød og blod han tager på sig og skænker os guddom sin. En svend han bliver og herre jeg, som før var fattig træl, han oplader på ny den dør til glædens paradis.

Jesus blev døbt af Johannes Døberen ved Jordan med en renselsesdåb til syndernes forladelse. – Den dåb havde ikke meget kraft i sig. – Eller rettere. Det var en ”gør- det-selv” dåb. – Dåben var et ydre tegn på en beslutning som den enkelte måtte træffe. En beslutning som den enkelte efterfølgende måtte omsætte til handling. 

Den er ligeså meget værd som nytårsforsætter eller som f.eks Frederikshavn på vægten. Det er et flot program som Spar Nord har lavet sammen med Loopen, Frederikshavn Kommune og Nordjyske Medier og som op mod 1000 har tilmeldt sig. – Det er et program over 8 uger, som kan blive til vendepunkt i forhold til motion og livsstil. Det er et super godt initiativ. Men det bliver kun til noget, hvis man selv går hele vejen. Det er på eget ansvar om man når i mål.

Jesus blev døbt med Johannes dåben. Det blev vi ikke. Vi blev døbt med noget bedre. Vi er døbt i Jesu navn. Ellers rettere i den treenige Guds navn. Hvad det vil sige, kan måske forklares med døbefonten i ruinerne af Johannes Kirken i Efesus. – Det var en kæmpe kirke som stod frem til 600 – 700 tallet, indtil araberne overtog stedet.

I dag kan man kun se kirkens gulv. Resten er borte. Men i dette gulv er der en døbefont.  – Den er en grav i gulvet ligesom graven på et bilværksted.

Døbefonten har form af et kors og har været fyldt med vand. Det menneske som skulle døbes skulle så gå ned af trapper i den ene ende af korset, gå gennem vandet i graven for så at stige op i den anden ende. 

Det er en fin måde at forklare dåbens betydning på

Når man bliver døbt går man så at sige ned i korset og påtager sig Jesu død for så at bliver trukket op igennem korset til livet på den anden side. – Genfødt til livet, til et levende håb i kraft af Jesu opstandelse fra de døde. Han har taget min død på sig for at jeg skal leve hans liv. Det er et saligt bytte. 

Jesu kom til verden for at leve livet sammen med os og følges med os, gennem lys og mørke, medgang og modgang, gennem krig og kærlighed, gennem liv og død for at overvinde alt det, som lægger livet øde og gør alting til intet. Han kom for at gå denne vej sammen med os for at føre os til livet.  Og os, det er er både venner og fjender, det er både natur og kultur. Det er hele den skabte virkelighed, der vil blive befriet og forløst til den fuldkommenhed, som Gud har tænkt fra første begyndelse. 

Det er vort håb i kraft af den kærlighed, som Jesus åbenbarer for os. Den kærlighed hører aldrig op. 

og for den siger vi lov og tak og evigt ære være dig Vor Gud, Fader søn og Helligånd, du som var er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet nu og i al evighed, Amen.