I skal have sko på! sagde Jesus til sine disciple, da han udsendte dem med budskabet om Guds rige. Medbring ikke ekstraudstyr. Hverken brød, rygsæk, penge i bæltet eller flere kjortler. Men I skal have sandaler på siger Jesus i følge Markus. Markus har skrevet sit evangelium i Rom, den alt dominerende millionby. Og i Rom skulle man have sko på for at få adgang til strøget, Via Sacra, den hellige vej. Her kom mennesker fra hele verden. Alle med indflydelse. Men ikke de barfodede. - Man skal have sko på for at få adgang til Via Sacra og indflydelse. Jesus sendte sine disciple ud i verden med budskabet om, at  Guds rige er kommet nær. -  til mennesker alle, alle steder.  Og så dur det jo ikke, at man ikke må have sko på. For så når budskabet jo ikke frem til alle de indflydelsesrige i Rom. Og derfor er Markus nødt til at rette i evangelieteksten, som han måske har fra Matthæus, hvor der står, at man ikke skal have sandaler på. Men det må være forkert, for evangeliet sigter på verden, hele verden. Og sådan kan en lille detalje i en bibeltekst afsløre en væsentlig pointe.  

 

Disciplene skal forkynde budskabet om Guds rige. Det er kommet nær. Det er det samme budskab, som Jesus selv forkyndte.  Og hvad det betyder, har Jesus undervist dem i. Det gør han i bjergprædiken. Det er budskabet om change. Om den forandring til det bedre, der vil ske, når Guds rige bryder helt frem. Det vil få betydning for de fattige, de sultne, de tørstige, de sagtmodige, alle de mange mennesker, som i dag mangler helt basale fornødenheder for at kunne leve, for at kunne opretholde deres liv. Salige er de fattige, i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er I nu, i kraft af det som kommer. Den fremtidige virkelighed er ikke slået igennem endnu. Og dog gør den allerede nu sin virkning.  Salige er i nu, fordi forandringen venter lige om hjørnet  

 

Det er et budskab til alle - alle steder. For Gud er far til alle. Han er ikke kun Gud for jøderne eller for mændene, eller for de kloge, eller de rige, eller for de voksne, eller for de retfærdige. Gud er Gud for alle. For han er skaberen. Og han holder som en far af os alle sammen. Det er ligesom med vejret. - Det gør ikke forskel. Når solen skinner, skinner  den på alle.  Og når det regner, regner det på alle på det sted.  

 

Dette budskab om Gud, som ikke gør forskel, som er Gud til alle, som vil os alle det godt, som er som en far... Dette budskab skal forkyndes i hele verden. Det kommer alle ved, hvad enten de ved det eller ej.  

 

Det er ikke et servicetilbud på linje med andre tilbud, man kan vælge mellem. Det er ikke som med tankstationer, hvor vi frit kan vælge mellem Shell, Statoil, og ok benzin.  - Så vi frit kan vælge om vi vil køre på buddhisme, kristendom eller islam. Jo vi kan vælge frit. Men vi kan ikke vælge, om Gud eksisterer. Det gør han uanset, hvad vi vælger.  

 

Dette her har vi svært ved at finde ud af i vor tid. Vi er kommet meget tæt på hinanden.  Og møder hinanden. Kulturer, politiker, filosofier og religioner mødes, når mennesker mødes.  For tiden er der en tendens til at ville fjerne det særlige, forskellighederne. Det skulle gøre det lettere at møde hinanden med respekt. Ved VM i fodbold havde Fifa bestemt, at man ikke længere måtte give udtryk for sin tro. - Det ville blive straffet. - Ikke noget med "Jesus loves you" på sportstøjet. Det var der ellers en af de berømte brazilianere, som var kendt for. Med trusler om bøder og udelukkelse, ville man knægte alle religiøse udtryk.  

 

I Italien er det blevet et problem at have et krucifiks med den korsfæstede Jesus hængende i officielle institutioner, og det selvom Italien er et gennem - katolsk land. Og mange i Danmark har tænkt på, om det kan komme så vidt, at korset må fjernes i vores flag. At domstolene kan blive tvunget til at træffe en beslutning som den i Italien under hensyn til alle dem, som ikke er kristne. I Danmark har vi i de sidste 10 år haft diskussionen om religion i det offentlige rum. Der bør den ikke være, siger nogen. Religion er en privat sag, hvorimod politik er et anliggende for os alle sammen. Og det skal man ikke blande religionen ind i.  

 

Dertil siger Jesus: I skal have sko på. I skal komme alle steder. For dette kommer alle ved. Når Guds rige kommer, kommer det til alle.  Den store change, forandring gælder både mennesker, samfund ja kloden og den kosmiske virkelighed.  

 

Og forandringer bliver det. I har hørt der er sagt til de gamle, at du må ikke slå ihjel. Men jeg siger jer: Enhver, som  bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen;   v38 I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ v39 Men jeg siger jer,  slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.      v43 I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ v44 Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Når Guds rige kommer, bliver verden et bedre sted at leve. For der vil kærligheden og tilgivelsen blive alt dominerende mellem mennesker. Så er det slut med at dømme hinanden, forfølge hinanden og gør hinanden ondt, fysisk og psykisk. - For vi er alle børn af den samme elskende far, nemlig Gud.

 

Måske virker dette urealistisk. - Det kan ikke lade sig gøre, når vi nu ved, hvordan alting er. Og det er jo rigtigt. Det er ikke os, der skal påtage os ansvaret for denne forandring. - Men der er ingen der siger, at vi skal modarbejde det. Det man af hjertet længes efter kan man ikke undgå at blive påvirket af i både ord og gerning. Det man af hjertet ønsker, kan man også bede om. Og det lærer Jesus os: Fader Vor. Gud er vores himmelske far, som vi alle er fælles om. Det er fundamentet og basis. Til ham beder vi: Komme dit rige. - Vi beder altså om at Guds rige skal komme. Som Jesus har sagt det. Det er den helt afgørende bøn, hvoraf vor fremtid afhænger.  Og kan tilføje: Ske din vilje her på jorden. Fadervor er altså en bøn til Gud om at bringe Change. Forandring, for kosmos og natur, for historien og samfund og for det enkelte menneske. Det sværeste bliver nok det med tilgivelsen. For det er ikke nok, at Gud skal tilgive os. Vi skal også tilgive hinanden.  Det er nødvendigt. For hvordan skal det kunne komme til en forandring, hvis vi ikke vil tilgive dem, som har gjort os ondt.  

 

Så på med skoene. - Så du kan gå til dit medmenneske og nå til en forsoning med ham eller hende. Det er ikke nok, at du tilgiver ham i dit hjerte og på afstand. Du er nødt til at kunne mødes med ham og være sammen. For sådan er det i Guds rige.  

 

Selv gik Jesus fra by til by, fra menneske til menneske med sit budskab. Hos ham mødte man en åben favn, tilgivelsens ord og en hjælp til at klare det, som var rigtig svært, både på krop og sjæl. Han havde sit fundament i troen på Gud, i håbet om det kommende Guds rige, og nærværet af en kærlighed, som synes uudtømmelig. Det var hans fundament.  

 

Nu sender han os til verden, ligesom han selv var blevet sendt. For vi har noget at komme med, som er til glæde for alle. Budskabet om forandring, change, til det bedre. Guds rige, når Gud gør alting fuldkomment.   Så på med fodtøjet. Det har højeste kvalitet. Han har selv gået det til. Det passer med alt, hvad der har med tro, håb og kærlighed at gøre. Vi kan alle bruge hans sko. Og derfor siger vi lov og tak og evigt ære være dig vor Gud, fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed, amen.