Det er en mærkværdig historie, Jesus fortæller ifølge Lukas. En mand er ansat i et firma til at stå for økonomien. Da chefen opdager, at han svindler med pengene, bliver han fyret. I stedet for at gå i panik gør manden sin situation op. Da han hverken har lyst til at gå på kontanthjælp eller at få et jobtilbud beslutter han sig for at skaffe sig venner i en fart. - Han kalder de folk til sig, som har gæld i firmaet og tilbyder dem at nedskrive deres gæld, så de tænker: Han er vel nok en kammerat. Han bruger at altså chefens penge til at skaffe sig venner, som han efterfølgende kan få brug for, når han bliver fyret.  

Denne historie har givet både bibellæsere og prædikanter hovedbrud lige siden. - For lignelsen slutter med, at "herren roste den uretfærdige godsforvalter". Og Herren er vel næppe chefen for firmaet - for han fyrer jo manden. Det er Jesus, der roser svindleren, den uærlige godsforvalter.  

- Hvad skal det betyde, Hvad er det, Jesus vil sige til os. Manden er jo kriminel. I vore dage ville en sådan mand højst få et par timer til at få rydde sit skrivebord under overvågning. Man kan ikke risikere, at han får lejlighed til overføre penge eller forretningshemmeligheder til konkurrenterne.  

I Danmark er det kriminelt at gøre som manden i Jesu lignelse. - Får vi færden af noget i den retning, sætter vi bagmandspolitiet eller skattevæsenet på sagen. De mange bankkrak har givet meget arbejde til retsvæsnet. - Mange har svært ved at acceptere, at den lille mand kan tabe hele sin opsparing medens bankens ansvarlige kan forlade den synkende skude med gyldne håndtryk og store lønninger.  

- Stiller Jesus sig med sin historie på direktørernes side?  -  I total modsætning til det øvrige evangelium, som er evangeliet til fattige.  

Måske skulle man prøve at forstå lignelsen fra en mere psykologisk vinkel. Manden er ved at blive fyret. - Han er i krise. Og krisen kræver handling.  Han taber ikke hovedet og går ikke i panik. Han tænker sin situation igennem.  Han gør sine muligheder op og handler så derefter. Der er for dette, han får ros.  

Måske vil Jesus have os til at gøre vores situation op, og så handle ud fra vore muligheder. Forstået på denne måde er du og jeg som manden i lignelsen. Vi har svindlet med de betroede midler og skal derfor aflægge regnskab for vores forvaltning. Chefen har fået at vide, at jeg ikke har gjort det godt nok. Det er mig der er den skyldige, og dig med!. Er den svær at sluge?  

- Jeg har ikke gjort noget, siger de fleste. Min straffeattest er ren. Og nu er jeg kommet i kirke og glæder mig over at det er sommer og sol, at livet er skønt.  - Jeg har ikke gjort noget forkert og kan ikke acceptere den der med, at vi alle er syndere.  Præsten skal ikke stå der og tale mig ned i syndens søle!!!  

Jeg hørte engang om et dødsfald, hvor børnene fortalte præsten om deres far. Til bisættelsen ville børnene gerne synge 770 Jeg er træt og går til ro. Men det skulle være uden vers 2.  Her står der nemlig: "Har i dag jeg kære Gud, syndet imod dine bud". Det vers skulle springes over: For far har aldrig syndet!  

Sådan. Men måske mangler de, at zoome ud. - Det er helt ok, at de har været glade for deres far, som har været god og kærlig, både overfor deres mor og dem selv. - Men derfra og så til at sige, at han aldrig har syndet....  

Det at indrømme sine fejl, sin synd, kan være frygteligt svært. Virkeligheden kan chokere. Der er folk, som dør af at høre sandheden. - Som går i chok og måske forsøger at tage sit eget liv. - Som ikke kan bære at se sig selv i øjnene efter ugerningen.  Og endnu mindre måske de nærmeste, far og mor, kæreste eller måske mine børn. Deres skuffelse kan ikke være til at bære.    

Langt det meste af det vi gør, er der ikke straf for. Men det er ondt alligevel. Når man overser det menneske, som har brug for min hjælp. Når man ødelægger humøret på sin arbejdsplads og tager glæden fra sine kollegaer. Når man gør livet til et helvede for sine forældre, sine børn, sin ægtefælle. Vi kunne jo nemlig i stedet bruge vore muligheder for at skabe glæde og mening, for andre mennesker, hjemme, på gaden, i byen, i landet, ja ud over hele jorden. Der er brug for dig og din indsats. Positivt og konstruktivt. Du har muligheden for at tage udfordringen op. Men du kan også lade den ligge og flyde uden at gøre noget. Det vil du opdage, hvis du zoomer ud og set dit liv i en større sammenhæng.  

Aflæg regnskab for din forvaltning: - Har du gjort, hvad du kunne? -Har du gjort, hvad du skulle? Hvis ikke - Så er du fyret!  

Jesus var sammen med den slags mennesker. Med toldere og syndere. De holdt sig til ham og han skubbede dem ikke væk. - På hver sin måde var de kommet til kort. De hørte ikke til gruppen af såkaldte ordentlige mennesker. De var både anklaget og dømt af den offentlige mening og var måske udstødt af familie og samfund. De havde fået fyreseddelen og frataget retten til et ordentligt liv. De lå, som de havde redt og var blevet indhentet af deres fortid. De blev regnet som både fordømte og fortabte.  

Jesus gav dem et fremtid. En fremtid sammen med Gud. Han genåbnede det liv, som var blevet fortabt. Dine syndere forlades dig, kunne han sige. Han mødte dem med evangeliet om Guds nåde og barmhjertighed.  

Det betyder ikke, at der var slået en streg over noget. Det du har gjort forkert, er forkert. - Men der skal ikke hænges en møllesten om din hals og du skal ikke sænkes ned på det dybeste sted i havet. Det, du har gjort, er ikke glemt. Men det er fortid.  

Så lad være med at gå i panik.  Der er vej ud af krisen. Der er også et liv for dig efter dette her. - Det kan godt være du skal tage din dom på 4 måneder, 4 år eller måske 14. Men der er stadig et liv for dig. - Det skal du leve. Og det skal du leve i lyset af den fremtid, som Gud vil åbne for dig.   Jesus vil med denne lignelse have os til at vende os bort fra den fortid, som ikke står til ændre til at se frem mod det liv, som kommer til mig i de næste timer, dage, uger, måneder og år. Tiden kommer fra Gud.  Det er hans gave. - Og den skal bruges til gavn og glæde for alt det, som er godt.  

Det er et enestående fremtidsperspektiv i Jesus forkyndelse. - Det handler om Guds rige, som kommer med tiden, fremtiden. Gud har en plan med verden.  Gud vil noget med os, med samfundet, med naturen, med jorden med kosmos. - Og vi er ansat i denne verden som hans medarbejdere og skal arbejde med på planens virkeliggørelse.  

Det er meningen med vores liv. Og det er åbenbart indbygget i planen, at vi kan fejle og kikse vor bestemmelse. - Derfor kom han. For at vende os om. Vende os bort fra  det onde. Vende os bort fra fortiden. Vende os mod den fremtid, som han vil skabe sammen med os: Det er jo det han lærer os med Fadervor: - Komme dit rige, Ske din vilje, giv os i dag brødet, forlad os vor skyld og Fri os fra det onde. Og så har vi lov til at bruge Vores Zoome igen. - At køre helt tæt på. - Tæt på dåben, hvor vi både ser det lille menneske og Gud, som tager barnet i favn og velsigner det. Og Gud kender vi. Det er Jesu Far. Og det lille menneske, det er mig og dig. Vi er omfattet af hans kærlighed... og derfor siger vi lov og tak og evigt ære være dig Vor Gud, fader Søn og Helligånd, du som var, er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed Amen.