Juleaften den 24. december kl. 14.30 ved Johs. Kühle.

I  Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, amen.

En tirsdag først i januar for næsten år siden, da Jens Tranum Kristensen sad på sit kontor i FN bygningen i Haitis hovedstad, kom jordskælvet. Først som en mindre rystelse, så efter to tre sekunder det store. I de to tre sekunder overvejede han mulige flugtveje. Så kastede han sig ned under sit skrivebord, og i samme øjeblik brasede det hele sammen. Sammen med sit skrivebord faldt han tre etager ned, og var spærret inde i et rum, der måske var 150 cm i lænden, 40 i bredden og 30 i højden. Efter 5 dage blev han fundet og befriet, uskadt. Man havde hørt hans bankelyde. Han brugte et stoleben til at slå med. Han siger selv, at håbet holdt ham i live. For mad og drikke havde han ikke. Der er situationer, hvor hjælpen er nødt til at komme udefra. Fordi man er låst fast uden mulighed for at komme fri.  

Det var midt om natten på en mark ved Betlehem. Ud af mørket strømmede med ét lys og engle, som henvendte sig til de skrækslagne hyrder på en mark:  Frygt ikke, sagde englene.  Der er født jer en frelser. Sådan lyder det i juleevangeliet. Det er det glædelige budskab - til hyrder, - til hele folket, - til alle som har Guds velbehag.  

En frelser. Ordet er et gammelt dansk ord for at blive frihalset. Slaver havde ofte en jernring om halsen. Så kunne man lænke dem til det sted, hvor de skulle være, ligesom kreaturer.  Og man kunne lænke dem sammen med jernkæder og transportere dem fra sted til sted, uden risiko for, at nogen skulle løbe væk. Men engang i mellem fik en slave sin frihed. Så blev nøglen taget frem, låsen åbnet og slaven blev frihalset. - Ham med nøglen er så en "fri - alser". Hvis man siger det hurtigt, får man ordet frelser.  

Julenat blev der født en frelser. Han satte mennesker fri. Sådan fortælles det om Jesus. Ikke fri for jern om halsen. Men for alt muligt andet, som holdt mennesker fanget. Han proklamerede, at fanger skulle få frihed, at blinde skulle komme til at se, døve til at høre og at døde skulle stå op. Han havde den nøgle, der kunne åbne alle bånd og lænker, som f.eks fysiske sygdomme og psykiske, - men også fattigdom og ensomhed.  Han kunne skabe fremtid med frihed fra skyld og skam. Kraften og styrken til gøre dette hang sammen med hans kærlighed. Her var den udefra kommende kraft, der kunne frigøre mennesker, som ikke kunne komme fri ved egen kraft. Som ikke kunne frelse sig selv. Redningen kom udefra.  

Den 5 august skete der en ulykke i en kobber og guldmine i Chile. En mineskakt styrtede sammen halvvejs ned og afskar forbindelsen til 33 minearbejdere, som opholdt længere nede i minen. Straks efter ulykken samledes de pårørende til de indespærrede ved minen for at være lige over det sted, hvor deres kære var levende begravet. Og her blev de. For at kæmpe for og insistere på, at alt ville blive gjort for at redde deres kære, som var dernede i dybet. Først blev der boret et snævert rør, så man fik kontakt. Og efter 69 dage var en ny og større skakt blevet lavet og hver enkelt af de 33 minearbejdere blev løftet op til jordens overflade gennem et ganske snævert rør. Her kunne præsidenten og hele den forsamlede verdenspresse tage imod de udfriede minearbejdere, som nu atter kunne forenes med deres kære. Da de kom op i lyset havde de solbriller på.  For at de ikke - efter så mange dage i mørke skulle få ødelagt øjnene ved mødet med "den åbne himmel".  

I skal se himlen åben, lovede Jesus sine disciplene. - Jeg har haft noget svært ved at forstå meningen med det udsagn, indtil jeg hørte om minearbejderne i Chile og deres befrielse af hullet under jorden. Det må  have været stort at se den åbne himmel over sig efter at have være begravet med 600 meter jord over hovedet. - De må have følt sig som døde der var blevet levende igen.    - Så er himlen på jorden og jorden er blevet himmelsk.  

Der er særligt 2 pointer ved denne historie.
1. Hjælpen skulle komme udefra. Man er ikke altid sin egen lykkes smed.  Der er situationer, vi ikke kan klare selv. Andre er nødt til at hjælpe, uanset hvor meget håb og hvor stor en livsvilje, vi ellers har.  
2. Kærligheden var den store drivkraft bag redningsaktionen, nemlig de pårørendes kærlighed. For de formåede at få præsidenten, mineselskabet og hele verdenspressen til at forene bestræbelserne på at få redningsprojektet til at lykkes.  

Begge pointer er vist på Den gyldne nøgle, som vi fået præsenteret som årets julegave. Denne nøgle kan gå ind i alle låse. Selv låsen til dødsrigets port passer den til.  Det kan man se af korset i den ende af nøglen, som skal stikkes ind i låsen. Men det er ikke nok at nøglen passer.  Der skal kærlighed til at tvinge nøglen rundt i låsen. Den virker hverken med list eller lirken, ved manipulation eller bestikkelse. Heller ikke vold og terror kan få nøglen til at dreje en millimeter. Men når kærligheden griber fat i nøglen og drejer den rundt, så åbnes låsen og der bliver adgang. Så kan de, som er låst inde, komme ud.   Det er påskens budskab om Jesus opstandelse, som engang også skal blive vores opstandelse.     

På marken ved Betlehem var der nogle hyrder. De ville ikke have fået ret mange point, hvis det skulle regnes ud efter de nye danske pointsystemer. De havde ingen uddannelse, ingen penge, ingen forbindelser de rigtige steder og så var de jo palæstinensere eller beduiner. De tilhørte en gruppe mennesker, som vi ikke samler på og vil have boende her hos os.  

For dem åbnede himlen sig. Nattehimlen blev forvandlet til et lyshav og engle brød grænsen mellem himmel og jord. De forkyndte et budskab om en ære, som nu folder sig ud i virkelighedens verden. Gud er gået ind i verden for at frelse verden   - Gud blev menneske i sin søns skikkelse. Det betyder, at Gud er her i verden. Han har aldrig siden forladt den. Gud også er her i dag.  Ikke kun på et sted.  Men overalt på jorden. Han er her med sin fred. Den er til alle mennesker, som har hans velbehag.       

Og hvem har så det? - har hans velbehag.  Det har alle. - Alle elsket af Gud. For Gud er der ingen pointsystemer.  Der er ingen forskelsbehandling. Der er ingen personsanseelse.  Alle har vi hans velbehag. Han er kommet til verden for at befri os fra det, der fanger os og fængsler os. Og han lover os, ligesom han lovede disciplene, at vi skal se himlen åben.  

For Maria og Josef var det nat. Som førstegangsfødende og måtte hun klare det hele selv. Helt alene, prisgivet naturens kræfter. Og der i den mørke stald omgivet af får og stude, fødte hun en dreng. Men så kom nogle hyrder ind i stalden til dem. De fortalte om lys og om engle. Om Guds ære i himlen og på jorden og fred til alle folk.  Fordi der var født en frelser. Og at denne frelser ligger i en krybbe i en stald. Det er altså hyrderne, der fortæller Maria og Josef, at deres barn er verdens frelser.  

Det er helt vildt. Her kommer nogle mennesker og fortæller Maria, at den søn hun netop har født er verdens frelser. Måske har Josef og Maria i dette øjeblik fornemmet den åbne himmel.   Også i deres nat, den første julenat, kom hjælpen udefra. Som en nøgle åbner den fuldstændigt håbløse situation.  

Nu er hyrdernes budskab til Josef og Maria fortalt videre til os. Nu har vi også hørt, at der er født en frelser. - Han er, som den nøgle, der kan gå ind i alt det, som er træls og som er gået i baglås. Han har nøglen til at frihalse os, så vi kan se himlen åben; til at se at himlen er på jorden og jorden er himmelsk. og derfor siger vi lov og tak og evigt ære være dig Vor Gud, Fader Søn og Helligånd, du som var, er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed, Amen.

Vor Gud og Far. Vi takker dig for at det blev jul. At du kom til verden som et menneske ligesom os. For at møde os med din kærlighed og åbne livet for os, så vi ser den herlighed, du har givet os at leve i, med hinanden og med dig. Kom til os også nu i dag og befri os fra alt det, der skaber afstand og kulde mellem os. Lær os at bede om tilgivelse og hjælp os til selv at tilgive andre. Hør os i det vi beder om, når der nu bliver stille....  

Vær med dem som er truet og trængt af sygdom og smerter, som er fanget af fattigdom og sult, af arbejdsløshed og hjemløshed, meningsløshed og savn.  Og vær med dem, der har mistet og sørger over én de havde kær.  

Velsign vort land og bevar vort samfund med demokrati og øvrighed. Vær med os alle i det vi har ansvar for, som forretnings folk eller soldater, nødhjælpsarbejdere eller politikere, som lønmodtagere eller arbejdsgivere, som borgere i et rigt og demokratisk land, Vær med os og hjælp os til at bruge vores magt og  indflydelse retfærdigt og kærligt for alle i et globalt perspektiv.  

Velsign kirken ud over hele jorden, - Vore samarbejdspartnere i Cambodja, Tanzania og Letland og i vort eget sogn. - Send din Helligånd til os, at vi kan mødes  åbent og frit uden frygt og angst. - Fyld os med din kærlighed. Amen.