Nordstjerneskolen 7.g

Prædiken

Joh 10, 14-15; Joh 6, 33-35; Joh 8,12;Joh 14, 5-7

Johs
Nu skal vi høre gudstjenestens prædiken. Vi holder den i fællesskab. Og da vi ikke begge kan stå på prædikestolen, står jeg her. Jeg vil gerne fortælle en historie fra den 4. maj 1945 - 69 år siden. Det var den aften Danmark blev befriet fra 5 års nazistisk besættelse. Der var rigtig mange, som blev meget glade. En familie blev så glade, så de fik lyst til at flytte rundt på møblerne i deres 2 værelses lejlighed. Også det store klædeskab, som altid havde stået op af den ene væg, skulle flyttes. Bag ved skabet var der en dør. Det var en overraskelse. De tog i håndtaget og døren åbnede sig - ind til et værelse ved siden af. - En pæn stor stue. Den havde været der hele tiden. De havde bare ikke vidst det. De boede altså i en 3 værelses lejlighed og ikke kun i 2. De løb ind i værelset og jublede. De så ud af vinduet og ned på den kendte gade og opdagede at alting så lidt anderledes ud fra den nye vinkel. Den 4. maj blev livet for denne familie lidt større og bedre, både udenfor i Danmark og hjemme i deres eget hjem.  Sådan fortæller Anders Bodelsen det i en novelle om stemningen den 4. maj.  

Gurli
I konfirmandtimerne har vi set filmen om Narnia. Den fortæller om 4 børn. Det er i tiden for 2. verdenskrig og London bliver bombet. Derfor bliver børnene flyttet ud på landet, hvor de bor hos en professor og hans husholderske i et meget stort gammelt hus. I et værelse er der et stort gammelt garderobeskab, som Lucy, den yngste af dem,  kravler ind i for at gemme sig. - Men hun og senere også hendes søskende opdager, at der gennem skabet er adgang til Narnia.  

Narnia det er en helt anden verden, som er befolket af mærkelige eventyrfigurer og så dyr, der kan tale. Børnene kan straks se, at det er et meget smukt land. Men i landet er der sne overalt, der er koldt som is, og de finder snart ud af, at det har der været uafbrudt i mange, mange år, altid vinter.  Men hvorfor ?  

Jo det er fordi, der foregår en kamp om magten i Narnia.  En kamp mellem isdronningen Jadis og så Løven Aslan.  Aslan er den, der oprindelig står som Narnias leder, ja han har endda noget med hele rigets oprindelse at gøre. Men han er, må vi forstå, sådan en, der ikke sidder og styrer alting til mindst detalje; han har indrettet riget på en god måde, så alting kan vokse og blomstre, og så må dets indbyggere selv tage ansvaret og føre det videre, han er der ikke altid til at styre og holde øje. Og det må være gået galt på et tidspunkt, for Dronning Jadis har taget magten, hun har gjort alt koldt,  hun  laver alle sine modstandere til is-statuer, hun sidder tungt på magten, har spioner overalt,  får alle til at være mistænksomme overfor hinanden, og ingen kan nogensinde vide sig sikker for, om hun holder øje med dem. Selv sine nærmeste medarbejdere styrer hun med trusler og terror.   Riget Narnia er, da børnene kommer ind i det frosset til is og det længes kun efter sommer, efter at Aslan må komme tilbage til magten. Og børnene kommer til at være med i den kamp der foregår, for at Aslan igen må vinde magten i Narnia. Men den ene af børnene Edmund har tidligt været inde i Narnia alene, og der har han mødt  Isdronningen Jadis , og hun har med slik og  store løfter lokket ham over på sin side. Edmund bliver en, der forråder den sag, de andre kæmper for og hjælper den onde Jadis. Men snart finder han ud af, hvor forfærdelig hun er og han bliver heldigvis befriet fra hende af Aslans venner.      Men ifølge gamle love i Narnia tilhører enhver forræder Jadis, og hun forlanger ham tilbage for at slå ham ihjel. Da laver Aslan den aftale med Jadis, at det i stedet for er ham, som skal slås ihjel.  Aslan går i Edmunds sted.  Og Aslan bliver dræbt af Jadis og alle hendes uhyggelige venner ved en frygtelig ceremoni  på stenbordet.  Nu står børnene og alle Aslans venner alene i det store slag, som skal kæmpes mod Jadis, men de vælger at føre kampen videre selv om Aslan er død. Det bliver en meget hård kamp, næsten umulig. Aslan ligger død på stenbordet, men midt under alle kampene bliver Aslan levende igen, og han løber hen og deltager i kampen. Der sker det mærkelige, at da han kommer ind på kamppladsen, hvirvler alle Jadis' soldater væk, det samme sker med Jadis selv. Det er som om de bliver til ingenting. Bliver til pulver eller luft.  Overfor den genopstandne Aslans magt er de ingenting.  Og det ender med at  det bliver sommer i Narnia og alle tilfrosne beboere i landet bliver levende igen.   

Det var det, børnene fra London oplevede i rummet bag garderobeskabets væg. Det var eventyrligt, men det lignede jo noget vi kender, fra vores liv og fra historien om Jesus

Johs
Jesus havde sine disciple, som han fulgtes med. De var med når han gjorde deres verden varmere og fyldt med godt, ved at helbrede syge og hjælpe dem, der var skubbet udenfor fællesskabet. Dem der var blevet ofre for den ondskab og selviskhed og ubetænksomhed, som tit får overhånd, når vi som mennesker er sammen. Disciplene var Jesu nære venner, men fra dem kom der også både svigt og forræderi. Da Jesus bliver korsfæstet, ser det ud som om, at Jesus taber. Men så oprejser Gud sin søn Jesus fra de døde. Det Jesu står for lever, ligesom Jesus lever.  

Så :        

Gurli      (billede hyrde)
Jesus er stadig hyrden. - Han er den, der leder os og beskytter os på vor vej.  Det er ligesom med Peter, der ellers svigtede ham, til ham kommer Jesus efter sin opstandelse - ikke for at tage hævn, men for at tilgive ham og give ham en opgave, nemlig at hjælpe med at være hyrde.  

Johs      (billede brød)
Og Jesus  er det levende brød - som stiller vores  sult - ikke kun efter mad, men efter venskab og kærlighed, efter at der er mening i livet. Lys, det kan vi også hjælpe med at være for hinanden  

Gurli    (billede lys)
Jesus er lyset. - For nu er der ikke længere det sted, hvor der er helt mørkt. Han er der også og lyser for os.   Vi kan også hjælpe med at lyse for hinanden. 

Johs    (Billede kors)
Jesus er opstandelsen og livet. - For han sejrede over døden. Både for sig selv og også for os.   Nu er der vej igennem alt, hvad der er mørkt - til livet i al evighed hos Gud. Det er håb for os alle.  

Gurli
Og for det siger vi lov og tak og evigt ære være dig vor Gud, Fader søn og Helligånd, du som var, er og kommer som en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed, Amen.      

 

Tale til konfirmanderne fra 7.G

Kære konfirmander.  

Gurli
Vi har lært hinanden at kende gennem det sidste år. Noget af det bedste har været tiden her inde i kirken. Hvor vi har sunget sammen, sagt trosbekendelsen og bedt Gud. Især det med at tænde lys har været populært. Og så det med at sidde helt stille sammen og se lyset - ligesom at se lyst på det hele. - For det gør Gud. I har også været meget glade for krop og bevægelse, og komme ud og løbe og lave sjove ting med hinanden- Det har været godt - næsten altid...... Vi har været glade for at lære Jer at kende, hver i sær. I er meget forskellige, ikke kun drenge og piger, ikke kun høj og lav, men I har hver sit særlige temperament, og hver sit at kæmpe for. - Det er tydeligt at I træner det at arbejde sammen og passe på hinanden. - Og det er altså vigtigt. - For alle.  

Johs
Vi står her på en vej, som fører fremad til lyset og livet. Det var den vej Jesus gik. I er også på vej. Fremad, ud i livet. Det er spændende, hvad I kommer til at møde og opleve. Det også være lidt skræmmende og giver en kriller i maven. Foreløbigt er der festen i dag og de kommende dage. Det er bare fedt. - Det skal man tage med sig. Alt det gode jeres familie og venner ønsker for jer. Spændende om I finder noget ligesom et skab, der kan flyttes og åbne for en dør indtil en helt ny verden. Jeg håber I opdager lidt af det samme, som familien med det 3. værelse. - At livet med hinanden må vise sig at rumme meget nyt, som giver en mulighed for at opleve alting fra helt nye vinkler.  

Det nye værelse kunne f.eks være et spændende arbejde eller en fantastisk fritidsinteresse. Det kunne være dybe gode venner, ja det kunne være det at møde kærligheden.  

Og kærligheden kommer fra Gud. -  At opdage Guds kærlighed er som et få åbnet et helt nyt værelse, som gør livet større. Og som kan få os til at se alt det vi kender på en ny måde.  

Nu er I på vej. Og I konfirmationen møder i Gud i velsignelsens ord. Gud, det er ham, der kommer fra sin fremtid og møder os i vores nutid. - Der er vej frem. Du skal ikke være bange. For jeg er med dig alle dage.  

Jeg er så bange for fremtiden, stod der engang på en telefonboks i Århus.  Nedenunder havde en anden skrevet et svar: Det skal du ikke være, jeg har selv været der. Med venlig hilsen, Jesus Kristus.  

Det skal I heller ikke være. Frygt ikke for fremtiden. - Han kender den og ved, at det ender godt. Og tro at han går sammen med dig hele vejen.

Til lykke med konfirmationen.