Privatskolen 7x og 7y

Prædiken og konfirmandtale

Tekst: Luk 24,13-35 ; Joh. 14,6  

(numrene i det følgende er illlustrerende billeder vist ved prædikenen)

I dag skal det handle om veje.Vores liv kan være som en bevægelse ud ad nogle veje. 

1. (vej)
Rigtig mange gange i vores liv skal vi vælge en vej. Den ene eller den anden.    

2. (dreng)
I, der i dag skal konfirmeres er sikkert allerede i skolens studievejledning blevet bedt om at gøre jer tanker om, hvad I gerne vil fremover med hensyn til uddannelse, hvilket arbejde, I gerne vil uddanne jer til.   I skal i løbet af nogle få år vælge, hvilken vej I vil gå med hensyn til uddannelse og arbejde. Og man skal finde ud af, hvad det er man vil satse på.

3.(undervisning)
Vil jeg satse på at få et job, hvor jeg kan udrette noget vigtigt og nyttigt, noget jeg interesserer mig for, eller er det vigtigste ved mit job, at jeg kan tjene flest mulig penge, eller skal jobbet være noget, hvor man arbejder fra klokken det til det  og så slut, for så har man fri og kan bruge sin fritid ??

På et tidspunkt skal man måske også vælge en kæreste,

4.(par)
en man vil leve sammen med eller giftes med, og det er også en stor og måske svær beslutning, for hvad er det egentlig der er vigtigt for at vælge den rette der ??  Eller måske vælger man, at man hellere vil være alene, være sig selv, for så har man frihed.

Men der er masser af andre områder, hvor vi skal vælge vej.

Det skal vi hver gang vi køber et eller andet, hver gang vi vælger, hvad vi vil bruge vores penge på, 

5.(fyldte indkøbsposer) -
6.(fremstrakte hænder)
7. ( hunger-barn)

hver gang vi vælger, hvad vi vil bruge vores tid på,

8.( computerspil)
hver gang vi vælger, hvor vi gerne vil være, eller hvem vi gerne vil være sammen med. Med mange af de valg vi gør, vælger vi samtidig en eller anden form for retning i vores liv.  

9. ( pil)
Når vi sådan skal vælge, så vælger vi nogen gange efter, hvad vi gerne vil, hvad vi har lyst til, andre gange  vælger vi måske noget, fordi vi har nogle idealer , noget, vi synes er vigtigt, uanset hvad jeg lige har lyst til eller synes er nemt. Jeg kan f.eks have det ideal, at det jeg bruger mit liv til, enten gennem mit arbejde, eller gennem noget jeg gør i min fritid, eller bare gennem den måde, jeg nu er på som menneske, -er kan jeg f.eks.have det ideal, at jeg vil virke for, at der bliver mere fred,

10. (fredstegn)
eller at vores verden og miljø bliver beskyttet bedre,

11. ( vindmøller)
eller at der bliver taget mere hånd om dem, som er fattige, eller ensomme. 

12.( posedame)

13. ( to unge)

Hvis vi sådan tænker i idealer for, hvilken vej vi vælger, så kan vi også tænke en instans med, der hedder Gud. Hvis vi tænker Gud med i vores tilværelse, kan vi jo spørge: er der en mening med menneskelivet, er der en mening med at jeg har fået et liv af Gud ? Er der mon en vej, som er den vej, Gud gerne vil, at jeg går i mit liv ?? 

14. (vejudfletning)
Der er mange valg, mange veje, og selv, hvis vi så har valgt en vej, er den måske ikke til at komme frem ad alligevel.  Man kan nemt blive forvirret og rådvild.

Sådan var det også engang med Jesu disciple.  Det var lige før Jesus blev taget til fange og korsfæstet, og Jesu havde sagt til dem, at han snart skulle gå bort fra dem. De forstod ikke helt, hvad han mente med det. "Men jeg kommer igen sagde Jesus, og så skal I gå med mig igen- i skal bare gå den vej, jeg går."

Så var det disciplen Thomas,

15. (Thomas)
han var nok den af disciplene, som havde sværest ved at tro på det store, der blev sagt og skete omkring Jesus. Thomas sagde : Ja, ja, Jesus, det er meget godt, skal vi bare gå den vej du går ?  Men vi ved da ikke, hvor du går hen, hvordan skal vi så kende vejen.

16. (kors mod sol)
Så sagde Jesus noget til dem, som er blevet husket meget siden da, Jesus sagde : Jeg er vejen, sandheden og livet.     

Thomas havde svært ved at finde vejen, den vej Jesus går.   

Når vi har svært ved at finde vej, sådan ude på vejene og i landskabet, kan vi bruge en gps.

17. ( gps)
Ja i de seneste år er vi begyndt at bruge rigtig meget gps, når vi skal finde vej. Så skal vi bare indtast en adresse eller nogle tal for målet, og så bliver vi styret lige hen til det mål vi har sat, uden at vi selv skal vælge, hvilke veje vi går eller kører og uden at vi ved, hvorfor det er dem, vi følger. Der er også opstået en ny sportsgren med gps, der hedder geocaching - sådan en friluftsaktivitet som er en slags skattejagt, hvor man ved hjælp af nogle destinationer på gps en finder vej til små poster som er lagt ud i landskabet uden for veje og stier.  Der findes en anden friluftsaktivitet, som hedder orienteringsløb, der bevæger man sig også ude i landskabet for at finde poster, men her er det er et kort, man benytter,

18. ( o-kort)
et detaljeret kort, som hedder et orienteringskort. På det er der med signaturer indtegnet mange ting i landskabet: med højdekurver kan man se, om der er bakker og hvor stejle de er, man kan på kortet se, hvilken bevoksning, der er, om det er granskov eller lyngslette eller sump.   

19. ( o-kort nærbill.)
Når man så skal finde sin post, så ser man på kortet, og man ser på landskabet:  Nå, den post jeg skal finde, ligger omme bag den bakke, - jeg kan enten tage den korteste vej hen over den stejle bakke, eller jeg kan tage den lidt længere udenom bakken... Den tager jeg, ...men så ser man : nå nej for dér er der tæt bevokset med krat, så det bliver svært at komme igennem, så tager jeg alligevel den stejle op over bakken.   Man ser på kortet og på landskabet og får så meget ud af begge dele, som man kan, og så vælger man ruten.

20. ( Bibel)
Hvis vi rigtig gerne vil finde en mening eller retning eller vej i vores liv ud fra Gud, ud fra hvad Gud vil med livet, så kan det godt være, vi synes at så må det være sådan, at vi kan benytte f.eks. Bibelen ligesom en gps:

21.(gps)
så Bibelen og dens ord skulle udstikke en helt tydelig vej, vi bare skal følge uden egentlig at tænke selv, og så når vi helt sikkert frem til målet.Men sådan en vejvisning tror jeg ikke vi kan få fra Bibelen. Bibelen er ikke som en gps. 

22.(Bibel)
Så kan vi snarere bruge Bibelen lidt som et kort i orienteringsløb: som et sted, hvor der er tegnet nogle signaturer og billeder for os,

23.(O-kort)
som kan hjælpe os til at tyde det liv vi skal prøve at finde rundt i, men ligesom man  hele tiden må sammenholde det, vi ser på kortet  med landskabet, man går i,  så skal vi også hele tiden sammenholde det, Bibelens ord og fortællinger viser os med det liv, vi  nu helt konkret lever. Ud fra det, kan vi så prøve at vælge det rigtige.    Og frem for alt skal vi i Bibelens ord og fortællinger prøve at få øje på Jesus,

24.(Jesus barn)
på den signatur som han afsætter. For får vi øje på Jesus og alle de ord og farver og aftryk, han sætter, så kender vi vejen.  Vejen til en sand mening og retning i vores liv. Jesus er nemlig selv vejen, han er ikke bare en vejviser.  " Jeg er vejen go sandheden og livet. ", siger han.

25.(Jesus kors)
Og hvad er så de ord og farver og aftryk, som Jesus sætter.  ? Ja, det kan ud fra hvad vi hører om ham, samles i ordene: kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed, modstand mod og opgør med alt det, der ødelægger livet.  Dertil hører også ordene: opstand og opstandelse. Jesus kærlighed kostede ham livet. Men han opstod og lever.

26. ( Jesus ansigt)
Jesus hører ikke bare til en fortidig historie, han er nutid og fremtid. Så hvis vi, som Thomas, synes det er svært at finde vej, eller hvis vi synes det er svært at vælge vej,

28. ( tænksom dreng)
så må vi huske på, at han som sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet, han er iblandt os.

29.( tænksom pige)
Holder vi os til hos ham, er der en vej for os at gå på.  Og samtidig er han den, der følger os af sted på vejen, når vi går af sted derudaf ligesom de to disciple, vi hørte om, der gik mod Emmaus.

30. (to vandrere med usynlig ledsager)
Når vi går derudaf og hverken kan finde hoved eller hale i noget som helst, så kommer han og følges med os, ja, selv hvis vi har valgt og går ud af den helt forkerte vej, kommer han og følger os.  

Vi har fået et liv og den levende Gud går med os på vejen.

31. ( Linedanser)
Vi skal gå på veje og vælge veje - det er der ingen nemme løsninger på, men Guds ord giver os nogle pejlemærker, og i Kristus møder vi ham, som lover at være vejen sandheden og livet for os  - mens vi  går af sted på de veje, vi bevæger os fremad  eller balancerer os fremad, måske som på en line.  Og også når vores vej på denne jord er forbi, vil han være der foran os som vejen, sandheden og livet. Amen    

 

Konfirmandtale 2013

Kære Konfirmander

Så er det konfirmation. Vi er ved vejs ende af jeres konfirmandforberedelse. Og det er både godt og skidt. Godt, fordi I har holdt ved året igennem og vi har sammen snuset til en del forskellige områder af, hvad kirke, kristentro og kristenliv det er for noget.Jeg siger snuset til, fordi vi jo ikke har nået at komme i dybden med så meget. Men det er jo altid tilladt at gå videre med det selv, hvis der er noget, som I er blevet optaget af. Så godt at I holdt ved indtil nu.  

Skidt at vi er ved vejs ende er det jo også, for nu skal ikke fremover mødes hver tirsdag/ onsdag morgen. Det bliver jo mærkelig at skulle stå op tirsdag/onsdag morgen og ikke skulle over og være sammen med jer.  Jeg har været glad for at lære hver af jer at kende.

Det med veje. .. . Jeg ved ikke om I husker en af de første gange, I var til konfirmandforberedelse i august måned, var vi en tur nede i Plantagen, hvor vi gik rundt på stierne dernede og hørte undervejs 10 forskellige tekster fra Bibelen, hvor der bliver sagt noget om veje eller om at vandre.

I en af dem, en salme fra Gamle testamente lød det:    

Salmernes Bog 139, 1-6Herre, du ransager mig og kender mig.v2  Du ved, om jeg sidder eller står,på lang afstand er du klar over min tanke;v3  du har rede på, om jeg går eller ligger,alle mine veje er du fortrolig med.

Se det er også et ord, der kan sige noget om, hvad det er for en Gud, der om lidt i konfirmationsvelsignelsen vil bekræfte at I er hans barn: en Gud, der kender jer hver især, en Gud, der forstår, hvad jeres  tanker kan være, og en Gud, der er fortrolig med alle de veje, I kan komme ud på, det er han,  fordi han selv har prøvet at være menneske. Der er det særlige håb, vi har fra Jesus Kristus, at hver gang vi er nået til vejs ende med noget, så vil han give os en ny begyndelse, begyndelsen på noget nyt. Det gælder hver gang i vores liv, at noget er ved vejs ende, og det gælder når selve livet er ved vejs ende. Vi skal have det håb, at Gud vil give os en ny begyndelse, både når vi lever og når vi dør.

Derfor, når I nu bliver konfirmeret, så lad det være begyndelsen på noget nyt: begyndelsen på jeres ungdomsliv med Gud. 

Til lykke med jeres konfirmation.

Nu skal vi synge: Du er hellig, du er hel.