Sognepræst Gurli Møller Andreasen
Oluf Krags Vej 3, 9300 Sæby
Tlf. 21 37 19 61
gma@slet-dette.km.dk
Træffes efter aftale, undtagen fredag

Sognepræst Kenny Gottlieb
Tage Mortensens Vej 14, 9900 Frederikshavn
Tlf. 40 21 25 21
kegc@slet-dette.km.dk
Træffes efter aftale, undtagen mandag

Kst. sognepræst Mogens Jeppesen
Tlf. 60 95 49 26
romjeppesen@slet-dette.gmail.com
Træffes efter aftale.

 

 


Administrationschef Karen Krøgh
Træffes på kirkekontoret
kkr@slet-dette.km.dk
Tlf. 29 67 48 50

Kordegn Lisbeth Derry
Træffes på kirkekontoret
Tlf. 98 42 32 88
lind@slet-dette.km.dk

Organist Søren Rasmussen
Tlf. 22 38 56 84
organist.sr@slet-dette.gmail.com

Kirkemusiker Knud Erik Thrane
Tlf. 20 68 78 15
thrane@slet-dette.events.dk

Kirketjener Bo Engmann
Tlf. 31 25 15 69
kirketjenere@slet-dette.abildgaard-kirke.dk

Kirketjener Christine Baumbach
Tlf. 23 84 16 09
kirketjenere@slet-dette.abildgaard-kirke.dk

Kirketjener Peter Jeppesen
Tlf. 22 97 16 67
kirketjenere@slet-dette.abildgaard-kirke.dk

Sognemedhjælper Inge Andersen
Træffes bedst i kirken hverdage kl. 11.30 - 12.30.
Tlf. 21 37 19 52
ia-abild@slet-dette.mail.tele.dk 

 

Kirke- og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm 
Tlf. 42 51 17 96
heidi@slet-dette.abildgaard-kirke.dk


Læs mere om menighedsrådet og rådets arbejde

Ernst Hansen (formand)

Strandkanten 5, 2.th., 9300 Sæby

Tlf. 20 88 58 94

hannaogernst@slet-dette.gmail.com


Arild Nielsen (kirkeværge)

Ribegade 15

Tlf. 26 18 99 93

arildkerstein@slet-dette.hotmail.com


Jens Mølbak (kontaktperson)

Gudhjemvej 6

Tlf. 40 75 83 53

jens.moelbak@slet-dette.skolekom.dk


Carsten Thomasen

Orionvej 30, Kilden

Tlf. 98 42 46 46 / 40 41 60 90

ct@slet-dette.carsten-thomasen.dk


Arne Holdensen 

Englund 1, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 46 80 20 / 30 53 50 89

arneholdensen@slet-dette.gmail.com


Stig Lundbo

Hans Egedes Vej 31, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 43 30 39 / 40 24 53 10

lundbo.fam@slet-dette.oncable.dk

Kurt Hansen (næstformand)

Regulusvej 4, Kilden

Tlf. 29 91 50 58

viku@slet-dette.webspeed.dk


Jytte Schaltz (kasserer)

Hjørringvej 118, 9900 Frederikshavn

Tlf. 20 48 42 66

jytteschaltz@slet-dette.gmail.com


Anne Marie Johansen

Gl. Skagnsvej 25B, 9900 Frederikshavn

Tlf. 20 94 75 11

mail@slet-dette.annemariejohansen.dk


Jette Højriis

Skyttevej 12, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 98 44 / 28 71 51 29

jette.hojriis@slet-dette.gmail.com


Mads Bang Simonsen

Pr. Dreslers Vej 59, 3. tv., 9900 Frederikshavn

Tlf. 20 76 78 45

mads-bang@slet-dette.hotmail.com


Vibeke Ankerstjerne

Uldallsvej 5, 9900 Frederikshavn

Tlf. 23 42 44 87

vibeke.ankerstjerne@slet-dette.gmail.com