Onsdag den 29. november kl. 19.00:
Julekoncert med skolekor, Blue Note og Kirkens Børne-Ungdomskor.


Torsdag den 30. november kl. 17.00:
Gud og Spaghetti. Om jul.


Søndag den 3. december kl. 10.30:
Gudstjenesteførste søndag i advent.
kl. 9.30 Flaghejsning og fælles morgenkaffe.


Tirsdag den 5. december kl. 10.00:
Jul for dagplejere, vuggestuer og små børn i øvrigt.


Onsdag den 6. december kl. 10.00:
Jul for børnehaver syd for Hjørringvej, samt mindrebørn i øvrigt.


Torsdag den 7. december kl. 10.00:
Jul forbørnehaver nord for Hjørringvej, samt mindrebørn i øvrigt.


Søndag den 10. december kl. 10.30:
Anden søndag i advent. Ældresagens sangkor medvirker.


Tirsdag den 12. december kl. 19.00:
Kirkecafefor udviklingshæmmede. Om jul.


Torsdag den 14. december kl. 10.30: Julegudstjenestefor ældre.
Luciaoptog v børn, ogÆldresagens Sangkor medvirker.


Søndag den 17.december kl. 10.30:
Gudstjenestemed de ni læsninger. Kirkekoret medvirker.


Tirsdag den 19. december: Juleafslutning forNordstjerneskolen. 
Kl. 8.45 for indskoling og mellemtrin. 
Kl. 10.30 for udskoling.


Lørdag den 23. december kl. 16.00 i Fladstrand Kirke:
Musikalsk optakt til jul.


Søndag den 24. december - Juleaften
kl. 11.00 Julegudstjeneste for børn i alle aldre.
kl. 13.00 Julegudstjeneste for unge i alle aldre.
kl. 15.00 Julegudstjeneste for voksne i alle aldre.


Mandag den 25. december kl. 10.30: Juledagsgudstjeneste.


Tirsdag den 26. december kl. 10.30: Anden Juledags gudstjeneste.


Søndag den 31. december kl. 10.30: Gudstjenestepå Julesøndag.


Mandag den 1. januar kl. 15.00:
Nytårsgudstjeneste. Kransekage og kaffe efter gudstjenesten.


Søndag den 7. januar kl. 10.30: Gudstjeneste ved helligtrekonger.