Abildgård Kirke søger kirkemusiker/organist

Den rytmiske musik er en integreret del af gudstjeneste- og musiklivet ved Abildgård Kirke. Vi søger en musiker med gode kompetencer til at varetage dette område.

Den ledige stilling som kirkemusiker ved Abildgård og Fladstrand Kirker, Abildgård Sogn er til ansættelse pr. 1. oktober 2017.

Vi søger en medarbejder, som:

  • vil være med til at videreudvikle kirkens sang og musik, især på det rytmiske område
  • brænder for at arbejde med børne- og ungdomskor og kirkeorkester
  • har gå-på-mod og engagement?- skal indgå i gensidig vikarforpligtigelse med kirkens organist?
  • har lyst til at indgå i et positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere til løsning af kirkens mangeartede aktiviteter?
  • har en musikuddannelse?- kan betjene kirkens orgel til højmesser og kirkelige handlinger.

Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.


Om Abildgård og Fladstrand Kirker

Abildgård Kirke er en udadvendt og aktiv kirke, hvor det centrale musikalske omdrejningspunkt er gudstjenesternes musik og liturgi. Såvel den klassiske som den rytmiske musik spiller en stor rolle til fælles inspiration. 

Ved kirken er der 3 præster, organist, kirkemusiker, 2 kirke- og kulturmedarbejdere, adm.chef, kordegn, kirketjenerteam på 3 personer og mange frivillige medarbejdere.

Abildgård Kirke har et Bruno Christensen & Søn orgel fra 1970 med 3 manualer og pedal, et Yamaha flygel og div. rytmiske instrumenter. I Fladstrand Kirke er der et nyrenoveret Marcussen & Søn orgel med 15 stemmer, 2 manualer og pedal.


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Frederikshavn Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.?

Ansættelse sker ved Abildgård Sogns Menighedsråd beliggende Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn.


Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen


Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

?Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Nærmere oplysninger om stillingen fås hos:?

Menighedsrådet kan oplyse,

  • at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
  • at der er tre måneders prøvetid.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til e-mail 8478fortrolig@slet-dette.sogn.dk eller Abildgård kirke, Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn, mrk. ”kirkemusiker”.

Ansøgningsfrist er den 15. august 2017 kl. 12.00

Samtaler samt prøvespil forventes af finde sted mandag den 21. august 2017.