Fælles udstilling i efteråret 2018

Har du lyst til at sætte dig et spor med din kreativitet?

Alle kan melde sig til fælles udstilling under temaet SPOR.

Menighedsrådets kunstudvalg har tidligere indbudt til fælles temaudstillinger. Disse udstillinger har været formet over emnerne “Omsorg” og “Intet menneske er en ø”.

Denne gang er temaet “SPOR”. Dette tema kan have mange vinkler: Hvad eller hvem inspirerer – eller sætter spor hos dig? Hvilke spor sætter du? Mulighederne for tolkning er mange.

Vi håber at mange har lyst til at byde ind med et værk og være med til at skabe en spændende udstilling som er mangfoldig og dialogskabende.

 

Vil du være med?

Er du en af dem, der holder af at udtrykke sig kunstnerisk, enten som amatør eller professionel, så indbyder Abildgaard Kirke dig til at deltage i en fællesudstilling i kirkens lokaler i efteråret.

Du kan medvirke med alt inden for maleri, tegning, foto, skulptur, collage, poesi,lyrik og grafik mv. Du vælger selv! - blot du giver dit bud på temaet ”SPOR”.

 

Hvordan - hvornår?

  • Deltagelse er gratis og uden honorar - men resultatet skal være egnet til at udstille i kirkens lokaler. 
  • Meld dig nu – eller senest 15. august! 
  • Fernisering vil finde sted søndag den 2. september umiddelbart efter højmessen.
  • Hver deltager kan bidrage med 1 værk.
  • Deltagerne sørger selv for at bringe værket til Abildgård Kirke og hente værket igen, når udstillingen er slut.
  • Værket kan indleveres på kirkekontoret, helst en uge før ferniseringen.
  • Kunstudvalget sørger for ophængning/placering.
  • Værker som skal hænges op, forsynes med stabilt ophæng bagpå.
  • Udstillingen vil blive præsenteret på kirkens hjemmeside, kirkens Facebookside og i kirkebladet ”Salt”.

Tilmelding sker via mailadressen: kunstudvalget.abildgaard@gmail.com, hvor du også er velkommen til at søge yderligere oplysninger.

Vi håber at kunne vise en mangfoldig udstilling i flere udtryksformer over temaet ”SPOR”.

 

Med venlig hilsen

Kunstudvalget -

Anne Marie Johansen, fmd.