Abildgård Kirke søger ny præst

Har du lyst til at være præst i en kirke, hvor der er en engageret menighed, og hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads? 

Gudstjenester 

Foruden højmesser er der familiegudstjenester, stillegudstjenester, musikgudstjenester, Gud og spaghetti mv. Der er god gudstjenestedeltagelse, og frivillige er inddraget i afviklingen. 

Vi arbejder løbende med gudstjenestens form. 

Menigheden 

I kirke og sogn udfolder der sig et rigt menighedsliv, hvor der ”spilles på mange strenge”, bl.a. foredrag, studiekredse, åbent hus for ældre, besøgstjeneste, sangaftener og kirkelig ungdomslederuddannelse. 

Kirken har en venskabsmenighed i Letland og missionsprojekter i Tanzania og Cambodja. 

I kirken er der børne-, ungdoms- og voksenkor, rytmisk kor og Ældresagens sangkor. 

I 2 selvstændige spejderhuse er der FDF, De Grønne Pigespejdere, KFUM og KFUK. 

Menighedsrådet og medarbejdere 

Menighedsrådets arbejde er organiseret i udvalg, hvori præster og frivillige deltager. 

Medarbejderstaben består af

 • 3 præster, hvoraf den ene er 50% ungdomspræst i provstiet
 • 2 kirke- og kulturmedarbejdere
 • 1 organist 
 • 1 kirkemusiker
 • 2 kirketjenere
 • 2 kordegne, hvoraf den ene er administrationschef og daglig leder af staben. 

 

Kirkerne 

Abildgård kirke er en moderne kirke indviet i 1970 og ombygget senest i 2007. Kirken har 350 siddepladser. Foruden kirkerum indeholder bygningen menigheds- og undervisningslokaler, kirketorv samt kontorfaciliteter. 

Fladstrand Kirke fra 1690, renoveret i 2008, 150 siddepladser: Her afholdes mange kirkelige handlinger samt nogle særlige gudstjenester i årets løb. 

Abildgård sogns forventninger 

Vi ser frem til at få en præst, der er optaget af at: 

 • forkynde evangeliet for alle, børn unge voksne og ældre 
 • undervise i kristendom på forskellige niveauer 
 • samtale og være sammen med mennesker i sorg og glæde 
 • samarbejde med mange frivillige medarbejdere 
 • indgå i et dynamisk arbejdsfælleskab med de øvrige ansatte. 

 

Boligen 

Bolig bygget i 2014, beliggende Tage Mortensens vej 14, 9900 Frederikshavn. Det er et lavenergihus på 234 m2 med præstekontor på 25 m2 samt 5 værelser, stue, køkken-alrum og 2 badeværelser. Der er dobbelt carport, skur og 750 m2 velanlagt have. Boligen ligger i et børnevenligt kvarter tæt på skole. 

Frederikshavn og omegn 

Frederikshavn er en levende by med mange kultur- og sportsfaciliteter og flere ungdomsuddannelser. Byen er omgivet af en unik natur. 

 

Yderligere info

Nyuddannede præster vil det første år få en mentorpræst tilknyttet.

Nærmere oplysning kan fås hos:

 • Menighedsrådets formand Ernst Hansen
  Tlf. 2088 5894, mail: hannaogernst@gmail.com
 • Sognepræst Gurli Møller Andreasen
  Tlf. 2137 1961, mail: gma@km.dk
 • Provst Viggo Ernst Thomsen
  Tlf. 5164 4590, mail: veth@km.dk 

 

Ansøgning

Stillingen er til tiltrædelse 1/10-2017.

Ansøgningsperiode: 2.-22. maj 2017.

Ansøgningen stiles til 

 • Kirkeministeriet og sendes til biskoppen over Aalborg Stift, 
  Thulebakken 1, 9000 Aalborg. 
  kmaal@km.dk

 

Abildgård Sogns Menighedsråd