Stilling som international præst i Frederikshavn Provsti og sognepræst i Abildgård sogn

En fuldtidsstilling som sognepræst (50%) i Abildgård sogn i Frederikshavn og funktionspræst (50%) i Frederikshavn Provsti som international præst er ledig til besættelse pr. 1. december 2018.

Som halvtids sognepræst får man ansvaret for 1/5 af søndagsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og kirkelige handlinger samt ca. et konfirmandhold om året.

 

Om funktionspræstedelen som International præst (50%) for Frederikshavn Provsti:

Der er 4.600 migranter ud af 60.000 indbyggere. Det er et pionerarbejde, hvor mulighederne for, hvordan folkekirken kan være kirke og ”gæstehjem” for de nye danskere skal fastlægges og afprøves.

Stillingen indbefatter:

 • at skabe kontakt til migranter og invitere dem til at gøre brug af folkekirkens tilbud (både tilbud specifikt til målgruppen og almene tilbud såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, og Gud og spaghetti)
 • netværksopbygning: At skabe kontakt til kristne migrantmenigheder i Frederikshavn provsti og hjælpe dem i kontakten til kirker og myndigheder
 • At forestå internationale gudstjenester for og med migranter og på sigt at være med til at oprette en international menighed i provstiet i samarbejde med frivillige
 • Støtte og praktisk hjælp, f.eks danskundervisning og hjælp med kontakten til offentlige instanser og civilsamfundet
 • at opbygge og støtte en frivilliggruppe i sognet
 • at være bindeled mellem migranter og sogn/menighedsråd – også mht. PR og sociale medier
 • at inspirere og hjælpe sognene i provstiet til, hvordan de nye danskere kan få større glæde ved tage initiativ til arrangementer ”på tværs” mellem sognemenighed og en international menighed såsom deltagelse i hinandens gudstjenester, fællesspisning, udflugter, kulturel udveksling
 • at skabe kontakt til og samarbejde med aktører inden for kommunale og civile tiltag over for migranter
 • at være med i Aalborg Stiftsudvalg om ”Folkekirkens Migrantsamarbejde”. 

Læs rapport om oprettelse af international præstestilling


Om sognepræstedelen (50%) i Abildgaard sogn:

Abildgård Sogn har 8660 indbyggere, heraf 7246 medlemmer af folkekirken. I Abildgård sogn er der en engageret menighed, og frivilligt medarbejderskab har en stor plads.

I kirke og sogn udfolder der sig et rigt menighedsliv, hvor der »spilles på mange strenge«, bl.a. foredrag, studiekredse, åbent hus for ældre, besøgstjeneste, sangaftener og kirkelig ungdomslederuddannelse.

Kirken har venskabsmenighed i Letland og missionsprojekter i Tanzania og Cambodja.

Medarbejderstaben består af 3 præster, hvoraf den ene er 50% international præst i provstiet, 2 kirke- og kulturmedarbejdere, 1 organist, 1 kirkemusiker, 2 kirketjenere og 2 kordegne, hvoraf den ene er administrationschef og daglig leder af staben.

Abildgård Kirke er en moderne kirke indviet i 1970 og senest ombygget i 2007. Kirken har 350 siddepladser. Foruden kirkerum indeholder bygningen menigheds- og undervisningslokaler, kirketorv samt kontorfaciliteter.

Til sognet hører også Fladstrand Kirke fra 1690, renoveret i 2008, 150 siddepladser. Her afholdes mange kirkelige handlinger samt nogle særlige gudstjenester i årets løb.

 

Vi ser frem til at få en præst, som

 • er optaget af at forkynde evangeliet for alle: børn, unge, voksne og ældre
 • vil indgå i et dynamisk arbejdsfællesskab med de øvrige ansatte
 • vil samarbejde med mange frivillige medarbejdere

Til stillingen hører en velindrettet præstebolig fra 2007/2015 på 184 m2. Boligen indeholder foruden køkken / alrum og dagligstue 3 værelser, med mulighed for endnu et værelse, samt præstekontor. Er beliggende Pilekrogen1, 9900 Frederikshavn på ugenert grund i et roligt boligområde, 2,5 km fra Abildgård kirke og 2 km fra stranden.

Frederikshavn er en levende by med mange kultur- og sportsfaciliteter og flere ungdomsuddannelser. Byen er omgivet af en unik natur.

Nærmere oplysning:

Menighedsrådsformand Ernst Hansen,
tlf. 20 88 58 94,e-mail: hannaogernst@slet-dette.gmail.com,

Sognepræst Gurli Møller Andreasen,
tlf. 21 37 19 61, e-mail: gma@slet-dette.km.dk

Provst Viggo Ernst Thomsen,
tlf. 51 64 45 90, e-mail: veth@slet-dette.km.dk

Ansøgningsfrist: 15. november kl. 15.

Sendes til biskoppen over Aalborg Stift, Aalborg Stift
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
kmaal@slet-dette.km.dk