Martin Luthers tanker og ideer

500 år efter reformationen

Ifølge traditionen slog Martin Luther sine 95 teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg Allehelgensaften i 1517. Det regnes for at være begyndelsen på den reformation, som førte til et brud med Den katolske Kirke og etableringen af den evangelisk-lutherske kirke og dermed begyndte den verdensomspændende bevægelse, som vi kalder Reformationen. Vi fejrer Reformationens runde fødselsdag i 2017.

Luther var munk og underviste på det lokale universitet i Romerbrevet og Galaterbrevet og havde gennem sine studier opdaget, at frelsen sker ved tro og ikke ved gerninger.

Derfor ønskede han at stoppe den afladspraksis, som fik folk til at købe sig fattige for frelsens skyld, lokket af slagsord som: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”. Denne protest mod et konkret misbrug blev begyndelsen til en reformation af den katolske kirkes liv og lære.

I de følgende år kom Luther til gennemtænke hele den kristne tro, og udsendte løbende bøger, som blev læst overalt i kraft af den nye bogtrykkerkunst. Han oversatte bibelen, udgav prædikener og skrev den lille katekismus. Han henvendte sig til den ”Til den kristne adel af den tyske nation”, og skrev ”om kirkens babyloniske fangenskab”, ”om et kristenmenneskes frihed”, ”om den trælbundne vilje”. - Altsammen skrifter om forholdet mellem tro og gerninger, om kirke og stat, om etik og samfundsliv.

 

Vi fejrer reformationen i 2017

Fejringen af reformationsjubilæet har været forberedt i årevis og vil nu tage fart frem mod oktober 2017.

Der vil være mange forskellige events og arrangementer rundt om i landet, når Den danske Folkekirke fejrer 500-året for reformationen i Danmark. Også i Abildgård Kirke fejrer vi reformationen med arrangementer i 2016-2017.

 

Læs mere om reformationen på Folkekirken.dk
Læs mere