Kirketjener i Abildgård Kirke

Abildgård Kirke i Frederikshavn søger en fuldtidsansat (37 timer) kirketjener.

Abildgård Kirke er en spændende og humørfyldt arbejdsplads med et vidt forgrenet kirkeligt arbejde. Du vil komme til at indgå i et team på 12 faste medarbejdere og et stort antal frivillige.

Der er 2 fuldtidsansatte kirketjenere, hvoraf du bliver den ene. Kirketjenerne har gensidig vikarforpligtelse – og skal bl.a. varetage følgende opgaver:

• kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
• kirketjeneste ved koncerter og andre arrangementer
• rengøring og vedligeholdelse af kirken og de tilhørende arealer
• servicering og tilberedning af mad ved møder og arrangementer

Vi søger en medarbejder med god praktisk sans, der:
• kan arbejde selvstændigt og omhyggeligt, ansvarsbevidst og samvittighedsfuldt
• har gode samarbejdsevner med kirkens medarbejdere og frivillige
• er serviceminded, fleksibel, engageret og initiativrig
• er indstillet på fleksible arbejdstider, også aften og på søn- og helligdage
• vil arbejde loyalt for folkekirkens værdigrundlag
• har et positivt livssyn, et godt humør, er udadvendt og imødekommende
• er fysisk og psykisk robust
• har kørekort til bil og gerne bil til rådighed
• har interesse og flair for it

Ansættelse sker ved Abildgård Sogns Menighedsråd i Frederikshavn og arbejdsstederne er Abildgård Kirke og menighedslokaler samt Fladstrand Kirke.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 266.377,81 kr. – 343.488,05 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 266.377,81 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.137,55 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Der vil være 3 måneders prøvetid.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til adm.chef Karen Krøgh, kkr@slet-dette.km.dk, tlf. 98 42 32 88, kirketjener Bo Engmann, bo@slet-dette.abildgaard-kirke.dk, tlf. 31 25 15 69 eller personale kontaktperson Jens Mølbak jens.moelbak@slet-dette.skolekom.dk, tlf. 40 75 83 53.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2018.
Ansøgningen sendes til 8478fortrolig@slet-dette.sogn.dk senest mandag den 22. oktober 2018. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 30. oktober 2018.