Seniorer

Ikke kun for seniorer, men også for seniorer!

Abildgård Kirke har tilbud om forskellige aktiviteter for seniorer. Ikke sådan at forstå, at disse tilbud KUN er for seniorer, men at det er tilbud, hvor seniorer har god mulighed for at deltage.

Hvis du har spørgsmål til seniorområdet kan du kontakte diakon i Abildgård Kirke  Anne Gottlieb, hvis arbejde er er fokuseret på kontakten til seniorer i vores by.

Anne Gottlieb
Diakon
anne@abildgaard-kirke.dk
Tlf.  25 34 53 34