Pilgrimsvandring Tannis Bugt | Abildgård kirke
Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Pilgrimsvandring Tannis Bugt

SEP
28

Pilgrimsvandring Tannis Bugt


Lørdag d. 28. september 2019, kl. 09:30
Ved Tverstedsøerne
Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke
© Tegnet af Annemarie Johansen

Vi mødes ved Tversted Søerne, der gemmer sig inde i Tversted Klitplantage, som er Nordjylland ældste klitplantage. Søerne blev til efter opdæm-ninger af Hvarrebæk i 1948-52. Tversted Søerne har altid været et yndet udflugtsmål for hele familien. Søerne er også et yndet opholdssted for ænder, blishøns, rørhøns og knopsvaner. Hertil kommer et prægtigt syn af åkander. Kontrasterne er til at få øje på, når vi vandrer mellem Tversted og Skiveren. Her vandrer vi, på den brede strand, langs Tannis bugt og på stierne langs strandenge og i klitplantager. Vandringen er ca.14 km.

Tid og sted: Vi mødes lørdag d. 28. september kl. 9.30 på parkeringspladsen, ved Tversted Søerne, Tranevej, 9881 Bindslev, hvor vandringen også forventes at slutte kl. 16.00.

Medbring: Mad og rigeligt med drikke til hele dagen.

Beklædning - fodtøj: Terrænet er jævnt, men kan på korte strækninger i perioder være fugtig. Vi håber ikke det bliver nødvendigt, men tag regnslag / regntøj med.

Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.

Har du plads til flere i din bil? Hvis du har plads til flere i din bil, vil vi gerne have oplysning om det, på nedenstående mail / mobil nr. så vi kan koordiner samkørsel (Du giver os derved lov til, at oplyse din mail / dit tlf. nr. til den som ønsker transport). Oplysning herom senest d. 21. september.

Ønsker du transport til Tversted søerne? Ønsker du transport, er du velkommen til at kontakte os på nedestående mail og mo-bil nr. Vi vil oplyse dig om der er ledige pladser i en bil. (Du giver os derved lov til, at oplyse din mail / dit tlf. nr. til den som har plads i bilen). Ønske herom senest 21. september.

For flere oplysninger ring eller send en mail til: Hanna Hansen mobil 2277 5894 Ernst Hansen mobil 2088 5894 E-mail hannaogernst@gmail.com

Fred og alt godt. Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke: Gurli Møller Andreasen, Else Wadmann. Hanna og Ernst Hansen

Hvad er en pilgrimsvandring. En pilgrimsvandring er en vandring i et roligt tempo, ca. fire km. i timen. For hver time holdes en pause. Efter pauserne indleder sognepræst Gurli Møller Andreasen den nye vandring med ord til eftertanke. Nogle af van-dringerne foregår i stilhed, hvor der er ro til eftertanke og nyde naturens lyde. En pilgrimsvandring er både en ydre og indre vandring. En pilgrims-vandring er en gående gudstjeneste ude i Guds egen store katedral.

Den hellige Birgittas bøn. Herre, vis mig din vej. Og giv mig mod til at gå den.