Åben Fredag | Abildgård kirke

Åben Fredag

Åben Fredag er et kirkeligt mødested, hvor vi i fællesskab spiser aftensmad sammen og har et par timers hyggeligt samvær i Abildgård Kirke.

Her er der plads til at være familie og enlig, gammel og ung, voksen og barn og i både nydelse og ydelse at være del af et kirkefællesskab. Her vil vi gerne skabe et fællesskab, hvor vi kan komme uanset om vi er trætte eller veloplagte, nedtrykte eller glade, fyldt af livsmod eller mismodige... eller blot et sted der i mellem.

Vi mødes fredage kl. 18.00 (oftest) og her begynder vi med en mini-gudstjeneste i kirkens runding, hvorefter vi sammen spiser vores medbragte mad fra et fælles ta´ selv bord på kirketorvet. Drikkevarer medbringer vi også selv.

Ved bordet holder vi en lille indledning til måltidet med salmer, fortælling, brød og bøn – efter et enkelt ritual.

Efter måltidet er der en times program, det kan være temasamtaler, leg, kreative aktiviteter, eller en, der fortæller om noget interessant.

Vi slutter med kaffe og aftensang og går hjem kl. 21.

Deltagerne i Åben Fredag deles om opgaver og planlægning.

Har du/I lyst at deltage i Åben Fredag, så send en mail eller ring til Claus eller Gurli og mød op førstkommende Åben Fredag-aften til et uhøjtideligt samvær og fællesskab i din kirke.

Kontakt og tilmelding

Claus Jensen, tlf. 28 19 70 04, claus.jensen1@skolekom.dk
Gurli Møller Andreasen, tlf. 21 37 19 61, gma@km.dk
 
Vi sender mail rundt med evt. særlige oplysninger for aftenen et par dage før.