Internationalt arbejde - en vigtig dimension i kirkens arbejde | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Internationalt arbejde - en vigtig dimension i kirkens arbejde

Abildgård kirke har samarbejdspartnere i flere dele af verden. Vi støtter projekter i Cambodja og Tanzania gennem Danmission og samarbejder med venskabssognet Tornekaln i Riga, Letland til inspiration og fremgang for begge kirker.

Arbejdet koordineres af det Internationale udvalg, som består dels af medlemmer af menighedsrådet og dels af frivillige medarbejdere.  Udvalget er ansvarlig overfor menighedrådet. Abildgård Kirkes Internationale Udvalg består i den kommende valgperiode af: Vibeke Ankerstjerne (formand), Mads Bang Simonsen, Kurt Hansen, Carsten Thomasen, Claus Jensen og John Kingo Kristensen. Udvalget holder læserne orienteret, når der er nyt om kirkens udenlandske relationer, Tanzania, Cambodia og Letland. 

Det internationale arbejde består i at holde kontakt med vore partnere, at iværksætte aktiviteter og opbygge relationer mellem os, at oplyse og informere om folk, levevilkår og projekter i de lande, Abildgård Kirke samarbejder med.

Vi støtter fattigdomsbekæmpelse i Tanzania og Cambodja via Danmission, som har den nødvendige erfaring og ekspertise for hjælpearbejde.

Faste årlige begivenheder

Hvert år afholdes der markedsdag med mange festlige aktiviteter. Formålet er at samle penge ind til projekter i Cambodja og Tanzania. 

Desuden deltager sognet i husstandsindsamlingen, som afholdes hvert år den første søndag i marts til fordel for Folkekirkens Nødhjælps hjælpearbejde.