Corona: Kirkelige handlinger | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

 

Genåbning af Abildgård Kirke efter corona-nedlukning

Abildgård Kirke vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. gudstjenester, dåb, vielser, bisættelser og begravelser.
Men det bliver under andre former end normalt. Vi er i kirke sammen på en anden måde.

Nu kan vi heldigvis igen sige: Vi ses i Abildgård kirke!

Vi har fået instruktioner fra kirkeministerium og sundhedsmyndigheder, som vi benytter i den kommende tid.

Gudstjenester

Vi glæder os til igen at kunne fejre gudstjeneste sammen - under nye former.
Kirkerummet er nu indrettet så, vi kan holde gudstjeneste, synge fællessange og fejre nadver. Vi sidder med 2 m mellemrum, kun hveranden kirkebænk benyttes, der rengøres og sprittes af før og efter gudstjenesten, vi bruger ikke salmebøgerne og alle medarbejdere kan vejlede i de regler, vi nu skal overholde for at mindske risikoen for smittespredning.

Kirkerummet er indrettet og afmærket, så vi kan være sammen til gudstjeneste på en måde, så smitterisikoen bliver meget lille. Vi vil gerne kunne synge, så vi sidder i kirken med to meters afstand (med mindre man kommer fra samme husstand). Det betyder, at vi vil kunne være mellem 60 og 80 personer til gudstjeneste (afhængig af, hvor mange der kommer sammen med en fra egen husstand) . Gudstjenestedeltagere vil blive nøje instrueret i adfærd i kirken og i forbindelse med nadver. Der vil i den kommende tid ikke være tilbud om børnekvarter under gudstjenesten, og der vil ikke være kirkekaffe efter gudstjenesten.  Men man er velkommen til at tage en stående hyggesnak på kirketorvet efter gudstjenesten – med afstand.

Dåb

Det vil ikke ske i forbindelse med søndagens højmesse og der vil ikke være offentlig adgang og det vil ske med et maks antal deltagere. På grund af smitterisiko kan vi for tiden være et begrænset antal personer i kirkerummet.

Der arrangeres særskilte dåbsgudstjenester med 1-2 dåbsfamilier. Her kan der blive plads til alle i familien og venner - som man ønsker.

Vi tilbyder dåbsgudstjenester søndage kl. 9.00 og 12.00 samt lørdage kl. 10.00, 11.30 og 13.00. En dåbsgudstjeneste varer ca. 30 min. Der vil være forskellige afstands- og hygiejne forholdsregler og anviste pladser- så smitterisiko minimeres.

Ønsker I at holde dåb for jeres barn, så kontakt kirkekontoret for aftale om tidspunkt – gerne med info om, cirka hvor mange deltagere, I forestiller jer at blive.

I ugerne op til dåben holder præsten et møde med jer, hvor I med præsten kan drøfte indholdet af ritual og gudstjeneste samt de særlige forholdsregler, der er i denne tid med smitterisiko. 

Vielser og velsignelser

Der kan holdes vielser og velsignelsermed ovennævnte antal inviterede deltagere.

Bisættelser og begravelser

Der kan holdes bisættelser og begravelser med ovennævnte antal inviterede deltagere.

Andre aktiviteter i kirken

Enkelte øvrige aktiviteter begynder så småt i disse dage, men det meste er i bero til efter sommerferien. Ved aktiviteter i kirkens mødelokaler sidder vi med 1 meters afstand, og som hoveregel, vil vi gå ind i kirkerummet, hvis vi skal synge en sang.
Servering bliver begrænset og sker efter særlige forholdsregler.