Pilgrimsvandring 2020 efterår | Abildgård kirke

Pilgrimsvandring 2020 efterår

Pilgrimsvandringen d. 5.september 2020

Op al den ting

Med temaet: Op, al den ting, som Gud har gjort, vil vi vandre i hans herlighed i Uggerby Klitplantage, som blev plantet for at hindre sandflugt sidst i 1800 - tallet. Uggerby Klitplantage består af beskyttede naturtyper som, strandbred, strandsump og klitter. Vi skal vandre på brinken langs Uggerby Å, der sammen med klitplantagen er udpeget til EU – habitatområde på grund af sjældne planter, tudser og sommerfugle. Vi kommer selvfølgelig også ud at vandre på Uggerby Strand.

Vi starter vores vandring ved den flotte Uggerby kirke.
Kirke var oprindelig er en romansk kampestenskirke fra 1200-tallet. Senere ombygget i 1925 og renoveret i 2007.

Herefter vil vi vandre, som på forsiden beskrevet, i den flotte natur ved å, i klitplantage og ved strand.

Rutens beskaffenhed

Vandringen er på meget varieret underlag. Der er ca. 3 km. på asfaltvej, medens de øvrige 11 km. er på skovveje, skovstier, bugtede klitstier og strandbred.

Om pilgrimsvandringen

Vandringen foregår i et roligt tempo, ca. 4 km. i timen. Efter ca. en times vandring holdes en pause, hvor der er tid til at nyde den medbragte mad og drikke. Efter hver pause indleder sognepræst Gurli Møller Andreasen med ord til eftertanke. Nogle af vandringerne foregår i stilhed, hvor der er mulighed for ro til eftertanke og / eller nyde naturen og dens lyde.

Tid og sted

Lørdag d. 5.9. kl. 9.30,
mødes vi ved Uggerby kirke, Uggerbyhøjvej 24, 9800 Hjørring, hvor vi også slutter vandringen kl. ca. 16.00

Praktiske oplysninger

Medbring mad og ikke mindst drikke til dagen.
Praktisk fodtøj der kan tåle vand. I perioder kan nogle stier være fugtige.
Regntøj for en sikkerhedsskyld.

Tilmelding / pris

Det er gratis at deltage.

Grundet evt. restriktioner om deltagerantal på grupper, ønskes tilmelding senest torsdag d. 3. 9.2020.

TILMELDING HER
 

Transport

Der er egen transport. Har du problemer med at komme til Uggerby vil vi prøve at være behjælpelig. Hvis du har plads i din bil og vil tilbyde transport hører vi gerne herom. Begge dele på mobil: 2088 5894 eller e-mail hannaogernst@gmail.com

Oplysninger om vandringen fås hos

Hanna Hansen 2277 5894 - Ernst Hansen  2088 5894

Må din vej gå dig i møde.
Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke
Gurli, Else og Hans Kristian, Hanna og Ernst.

 

Den hellige Birgittas bøn.
Herre, vis mig din vej. Og giv mig mod til at gå den.