Menighedsrådsvalg 2020 | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020

Valgforsamling

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020 – og brug din stemme – 15. september 2020 kl. 19.00
Valg til menighedsrådet.

Valg til den nye menighedsråd i Abildgård Sogn afholdes tirsdag den 15. september 2020 på en valgforsamling kl. 19.00 i Abildgård Kirke

På menighedsmødet i maj måned, hvor vi drøftede menighedsrådsvalget, tilkendegav flere i det nuværende menighedsråd, at de ikke ønsker at stille op ved valget i september. Vi ved derfor allerede nu, at vi skal finde nye kandidater, som er villige til at lade sig vælge til det nye menighedsråd.

Vi vil gerne sammensætte et menighedsråd, som afspejler sognets sammensætning, idet det skaber det bedste grundlag for at engagere og involvere flest mulige til det kirkelige arbejde. Det vil sige, vi vil gerne have yngre medlemmer, medlemmer fra børnefamilier etc. Et menighedsråd med mange forskellige medlemmer giver større legitimitet og forankring og en bredere adgang til forskellige erfaringer og perspektiver.

Stemmeberettigede og opstillingsberettigede

Hvem kan stemme til menighedsrådsvalget, og hvem kan stille op? For at have valgret skal man være medlem af folkekirken, bopæl i sognet eller løst sognebånd, fyldt 18 år og have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i Danmark i uafbrudt i et år forud for valget.

For at stille op som kandidat skal valgretskriterierne være opfyldt. Desuden må man ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør pågældende uværdig til at være medlem af et menighedsråd.
Opfylder du disse betingelser og har lyst til at være en del af de nye menighedsråd, skal du møde op til valgforsamlingen den 15. september 2020.

Vil du stille op?

Hvis du er interesseret i at stille op, kan du kontakte en fra valgbestyrelsen: Vibeke Ankerstjerne, vibeke.ankerstjerne@gmail.com, tlf. 23 42 44 87, Kurt Hansen, viku@webspeed.dk, tlf. 29 91 50 58 eller Stig E. Lundbo, lundbo.fam@oncable.dk tlf. 40 24 53 10