Kirke- og kulturmedarbejder søges til Abildgård Kirke | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Abildgård Kirke

Abildgård Sogns Menighedsråd, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift søger en kirke- og kulturmedarbejder.

Stillingen er tidsbegrænset - og ønskes besat i en étårig periode fra 1. august 2021 til 31. juli 2022 - med mulighed for forlængelse.
Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Abildgård Kirke er en spændende og humørfyldt arbejdsplads med et vidt forgrenet kirkeligt arbejde. Du vil komme til at indgå i et team på 10 faste medarbejdere og et stort antal frivillige.
Vi har en fuldtidsansat kirke- og kulturmedarbejder, og vi ønsker at styrke og udvikle kirkens diakonale profil med endnu en medarbejder.

Du vil udelukkende komme til at arbejde med ressourcesvage ældre. Det kan f.eks. være

  • arbejde med demente og pårørende til demente
  • telefonkæde
  • besøgstjeneste
  • aflastningstjeneste
  • tiltag specielt for ensomme mænd

Vi ønsker en medarbejder, der kan formidle og forkynde det kristne evangelium både selvstændigt og i samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige medarbejdere.
Du skal være veluddannet, fleksibel, have gode samarbejdsevner og være udadvendt. Musikalske evner og kendskab til sociale medier er ønskeligt.

Ansættelse sker ved Abildgård Sogns Menighedsråd beliggende i Frederikshavn.

Ansættelsen sker i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. Det betyder, at der 2 gange årligt skal afholdes netværksmøder for kirkemedarbejdere med fokus på ældre samt skrives en årlig rapport om arbejdet og tre historier om året, som anvendes til Samvirkende Menighedsplejers formidling af projektet i diverse medier.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.


Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 291.236 – 385.888 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 305.799 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 305.799 – 436.854 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 888,82 kr. (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Kirke- og kulturmedarbejder Heidi Lehm, heidi@abildgaard-kirke.dk, tlf. 42 51 17 96 eller
Administrationschef Karen Krøgh, kkr@km.dk, tlf. 29 67 48 50.

Ansøgningen sendes til 8478fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 15. juni 2021, kl. 12. 
Ansættelsessamtaler afholdes den 22. og 23. juni.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.