Julen 2021 | Abildgård kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Julen 2021

HÅB FOR LIVET

Vendinger som ”Det, der skete, det var” eller ”og så skete der det”, er vendinger som man kan høre brugt i meget forskellige sammenhænge. Det kan være i hverdags-samtalen om den begivenhedsrige fødselsdagsfest, hvor en eller anden gjorde noget virkelig sjovt eller ekstremt pinligt.

Men det kan også være vendinger, der med svedige håndflader og bankende hjerte fremstammes i traumebehandlingen på psykologens briks, eller som begyndelsen på et vidneudsagn i retssalen.

Men uanset sammenhængen, hvori sådanne vendinger lyser, så ligger dynamitten i påstanden om, at noget rent faktisk er sket. For det er jo nu engang det, som virkelig er sket, som har størst betydning for vores liv. Håb er faktisk også noget, som sker i den forstand, at håb knytter sig til det, som man har tillid til kan ske.

Og lige netop derved adskiller håbet sig fra drømmen. For man kan sagtens drømme om mange ting, som man med sikkerhed véd ikke vil/kan ske, men man kan ikke håbe på det uden at være en tåbe! Og selvom vi ofte bruger håb og drøm synonymt, så ændrer det ikke på, at håb og drømme ikke er det samme. Håb, altså sådan ægte håb, indbefatter nemlig en personlig tillid til, at det man håber på, rent faktisk kan ske. Og derfor håber man faktisk også baglæns, idet ens håb beror på det, som allerede er sket. Og lige netop derfor er håbet brugbart i nuet.

For håbets forbindelse til virkeligheden gør, at håbet faktisk kan lindre vores sorger eller løfte vort humør, fordi ægte håb er en begrundet/erfaret tillid til, at det i fremtiden kan ske, at livet bliver godt igen. Håbet er derfor noget, som kan dannes og opstå i os, når noget godt er sket, akkurat som håbløsheden kan indtræde for os, når noget slemt er hændt. Håber gør altså kun den, som har grund til det.

Derfor er det så vigtigt, at vi ikke hopper over de ord, som Lukas indleder det kendte juleevangelium med: ”Og det skete i de dage”. For i de ord findes dynamitten. I de ord lyder kristendommens absurde og vanvittige påstand, at der julenat rent faktisk skete noget. Og ikke på sådan en overført-metaforisk-allegorisk-symbolsk-billedlig forstand.

 Nej for det var netop i de dage, hvor kejser Augustus holdt folketælling, i de dage hvor Kvirinius var statholder i Syrien, at drengebarnet Jesus kom til verden. Det var i de dage, at der skete noget. Og netop fordi der skete noget, hedder det juleevangelium og ikke julefortælling. For Lukas beretter jo ikke om sine egne selvgjorte drømme, men videregiver de gode nyheder (evangelium) om, at Guds egen søn rent faktisk kom til verden.

Julen er nyheden om, at Gud forlod sit skjul bag denne verdens forhæng for at lade håbet komme til verden. Julen er nyheden om, at Gud tog bolig iblandt os for i kød og blod at give os et håndfast håb om, at når vores kræfter og evner ikke slår til, så er der stadig grund til at håbe. Julen er nyheden om, at når verden bliver vendt på hovedet af Covid-19, så er der stadig grund til at håbe. Julen er de gode nyheder om, at vi kan og tør have håb for livet, fordi det rent faktisk skete i de dage, at stjernebarnet viste sig at være for os – og ikke imod os.

Og derfor skal vi denne jul også synge den smukke ’håbssalme’ ”Solbarn, Jordbarn”, hvor omkvædet håbefuldt beder: ”hør os, se os, stjernebarn stig ned, så jordens børn i alle lande finder julens fred”.

 Med ønsket om en velsignet jul!

Sognepræst Simon Nielsen

 

Solbarn, jordbarn, bag din tynde hud

stråler mod os kærlighed fra Gud.

Hør os, se os, Stjernebarn stig ned,

så jordens børn i alle lande finder julens fred.

Flygtning, krigsbarn, hjemløs og forladt,

misbrugt, skadet i den dybe nat.

Hør os, se os, Stjernebarn stig ned,

så jordens børn i alle lande finder julens fred.

 

Glemt barn, skræmt barn, med sit sarte sind,

ingen mærker tåren på dets kind.

Hør os, se os, Stjernebarn stig ned,

så jordens børn i alle lande finder julens fred.

 

Trodsigt, ensomt barn som vil ha’ mer.

Trosbarn, Guds barn, håber, venter, be’r.

Hør os, se os, Stjernebarn stig ned,

så jordens børn i alle lande finder julens fred.

 

Håbsbarn, fredsbarn, Barn af evighed,

vis hvert jordbarn himlens herlighed.

Hør os, se os, Stjernebarn stig ned,

så jordens børn i alle lande finder julens fred.

 Tekst: Shirley Erena Murray/Eyvind Skeie

Julen 2021

Der er ingen begivenheder.