SØGES: Kirke- og kulturmedarbejder i Abildgård Kirke

Abildgård Kirke i Frederikshavn søger en kirke- og kulturmedarbejder til en stilling på 18 timer pr. uge.

Abildgård Kirke er en spændende og humørfyldt arbejdsplads med et vidt forgrenet kirkeligt arbejde. Du vil komme til at indgå i team på 12 faste medarbejdere og et stort antal frivillige. Vi har i forvejen en kirke- og kulturmedarbejder. Vi ønsker at styrke og videreudvikle kirkens liv og fællesskab ved at ansætte endnu en medarbejder.

I Abildgård kirke ser vi os selv som et stort hold, der står stærkest når vi sætter hinandens evner og kvaliteter i spil.

Du vil fortrinsvis komme til at arbejde med børn og unge. Det arbejde består bl.a. af:

  • Babysalmesang
  • Juniorkonfirmandundervisning
  • Kirke-skole samarbejde
  • Familiegudstjenester
  • PR-arbejde

Vi ønsker en medarbejder, som kan formidle og forkynde det kristne evangelium både selvstændigt og i samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige medarbejdere.

Du skal være fleksibel, have gode samarbejdsevner og være udadvendt. Du skal kunne begå dig på de sociale medier. Musikalske evner er ønskelige.

Har du erfaringer med arbejde i kirkelige sammenhænge eller svarer din uddannelse til en læreruddannelse med linjefag i kristendom, bachelor i kristendom eller en diakonuddannelse, opfordrer vi dig til at søge stillingen som kirke- og kulturmedarbejder i Abildgård kirke.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Sognepræst Kenny Gottlieb
   tlf. 40 21 25 21
   kegc@km.dk.

Ansættelse sker ved Abildgård Sogns Menighedsråd beliggende Abildgårdsvej 56 i Frederikshavn.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851,32 kr. – 401.278,12 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 317.994,35 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.273,76 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 317.994,35 kr. – 454.276,98 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 333.136,22 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.273,76 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 924,27 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Stillingen ønskes besat fra d. 1. oktober 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes til 8478fortrolig@sogn.dk senest søndag den 20. august 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes d. 28. og 29. august fra kl. 16.00.