Vi gør det i fællesskab

Niels Åge


Som frivillig medarbejder er jeg med i Ældresagens sangkor og det årlige loppemarked, som løber af stabelen, når Abildgård Kirke holder kirkemarked. Vi er en 10-15 stykker, som samler ind, afhenter, sorterer, vasker af, stiller loppemarkedet op og sælger lopperne.

I dette frivillige arbejde får vi lov til at lave en skilling til gavn for nogen. Gennem arbejdet kan vi hjælpe dem, som trænger. Jeg har altid haft lyst til at gøre gavn og støtte dem, som ikke har de samme muligheder, som jeg selv har haft.

Vi har megen glæde af hinanden i koret og i "loppegruppen". Arbejdet skaber bekendtskaber og venskaber. Som frivillig oplever man meningsfuldt samvær. Og her er mange gode medarbejdere, ellers kunne det ikke lade sig gøre. Vi gør det i fællesskab.

Niels Åge Nielsen