Juniorkonfirmand

Tilmelding

Tilmelding til Juniorkonfirmand 2024.

TILMELDING

At gå til juniorkonfirmand

Abildgård Kirke tilbyder det, der kaldes indledende konfirmandundervisning eller dåbsoplæring til børn i 3. klasse. Vi kalder det at “gå til Juniorkonfirmand” - og det er vores erfaring, at børnene er meget glade for at deltage i det. Vi går på opdagelse i, hvad kristendommen er og børnene lærer de kristne grundbegreber.

Undervisningens indhold

I undervisningen kommer vi ind på kristendommens centrale temaer, som f.eks. Jesu liv, højtiderne, dåb, nadver og hører nogle af Bibelens fortællinger. Vi synger sammen og lærer Fadervor, laver kreative aktiviteter sammen, ser film, laver drama og leger. Hver gang serveres en lille forfriskning.

Hvornår?

Undervisningen løber over i alt 10 gange. Den varer 1 1/2 time hver gang og placeres umiddelbart efter skoletid.

Hvor?

Fra Nordstjerneskolen går børnene til og fra Abildgård Kirke, Abildgårdsvej 56. De to første gange sammen med voksne, derefter går børnene selv.

Undervisere

Børnene vil møde flere af kirkens ansatte og frivillige medarbejdere.

Gudstjenester og arrangementer i Abildgård Kirke  

I undervisningsperioden er der særlige arrangementer, som vi gerne vil invitere juniorkonfirmanderne og deres familie til - både forældre, søskende, faddere, bedsteforældre. Nærmere invitationer følger til disse arrangementer.

Kontakt

Kirke- og kulturmedarbejder Anne Luff
Tlf. 29 70 74 44
anneluff@abildgaard-kirke.dk

Hvis I har spørgsmål eller der er særlige forhold omkring barnet, bedes I kontakte Heidi.