Menighedsrådvalg 2024 i Abildgård Sogn

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for samfundet. Og der er mange andre gode grunde til at stille op til menighedsrådet.

Bliv en del af et værdifuldt fællesskab

I menighedsrådet er man fælles om en sag – at skabe og drive kirke i sognet. Det giver et fællesskab, der går på tværs af alder, køn, baggrund og kompetencer. Du kan være med til at skabe en kirke, som fortsat er en vigtig del af vores liv og samtid.

Få indflydelse, og sæt retningen for din kirke

Du har en vigtig stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirkens økonomi og vedligeholdelse. Kirken er i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirke­ medlemmer på et år, og som menighedsrådsmedlem er du med til at sætte retningen.

Gør en forskel for andre

Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at gøre kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn ved at planlægge de aktiviteter og arrangementer, du mener skal være i dit sogn.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati

Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folke­ kirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati. Du vil opleve, at der både blandt menighedsrådsmedlemmerne og menigheden som helhed vil være forskellige synspunkter og
holdninger til, hvordan den danske folkekirke skal være.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv i­ndflydelse­ og ­være­ med­ til­ at ­udvikle­kirken.­Du­ vil­ få­ mulig­hed for at lytte til og arbejde sammen med andre medlem­mer af menighedsrådet og styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken.

Få nye kompetencer

Nye kompetencer og at lære nyt er en del af det at være menighedsrådsmedlem. Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og
meget mere.

Hvordan stiller du op?

 • Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger – også i Abildgård sogn – den 17. september 2024.
 • Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, kan du møde op på valg­ forsamlingen og stille op til valget.

Valgforsamling

Medlemmerne til menighedsråd vælges på en valgforsamling, der afholdes tirsdag den 17. september 2024.

Valget foregår ved en valgforsamling. Det kan minde om en generalforsamling, hvor alle folkekirkemedlemmer over 18 år kan møde op for at stemme eller selv stille op til valget. Valgforsamlingen bliver holdt den 17. september 2024 kl. 19 i Abildgård Kirke.

Afvikling af valgforsamlingen

Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden. På valgforsamlingen opstilles kandidater, der er mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig, skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

Dagsorden for valgforsamlingen

 • Velkomst ved valgbestyrelsen
 • Valg af dirigent
 • Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 • Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 • Kandidaternes egen præsentation
 • Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 • Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 • Skriftlig og hemmelig afstemning
 • Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
 • Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 • Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 • Eventuelt.

Du kan læse mere om valget og valgforsamlingen her:

Omvalg forsamlingen