Tilbud for voksne

Abildgård Kirke er de mange aktiviteters sted. Der er både noget at høre og noget at gøre.

Der er fællesskab og samvær, foredrag og studiekredse, kor, sang og musik. Noget er arrangeret af menighedsråd, ansatte og præster, andet ledes af organisationer og enkeltpersoner. Kendetegnende er det fælles engagementet om menighed og kirke.

Vi håber du får lyst til at være med i en af vores aktiviteter.