Konfirmation 2025

TILMELDING TIL KONFIRMATION 2025 I ABILDGÅRD KIRKE:

 

  Tilmelding Frederikshavn Friskole

Lørdag 10. maj 2025 kl. 9.00
Frederikshavn Friskole v. Simon Kristian Blix Nielsen

 

    Tilmelding Privatskolen, 7Y

Lørdag 10. maj 2025 kl. 11.00
Privatskolen i Frederikshavn, 7Y v. Simon Kristian Blix Nielsen

 

    Tilmelding Nordstjerneskolen 7A

Lørdag 17. maj 2025 kl. 9.00
Nordstjerneskolen 7A v. Kenny Gottlieb Christiansenansen

 

    ilmelding Nordstjerneskolen 7B

Lørdag 17. maj 2025 kl. 11.00
Nordstjerneskolen 7B v. Kenny Gottlieb Christiansen

 

    ilmelding Nordstjerneskolen 7G

Søndag 18. maj 2025 kl. 9.00
Nordstjerneskolen 7G v. Gurli Møller Andreasen

 

    ilmelding Nordstjerneskolen 7C

Søndag 18. maj 2025 kl. 11.00
Nordstjerneskolen 7C v. Gurli Møller Andreasen

 

Andre konfirmationer:

ABILDGÅRD KIRKE:

Søndag 11. maj 2025 kl. 11.00
G-klassen Frydenstrandskolen
v/ sognepræst i Frederikshavn Sogn, Janet Ligaard
Tilmelding til præsten/Frederikshavn Sogn

FLADE KIRKE:

Søndag 27. april 2025
Nordstjernskolens K- klasser og KS-klasser
v. sognepræst i Flade-Gærum Sogn, Maja Holm-Cilleborg
Tilmelding til præsten/Flade-Gærum Sogn