Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke

En pilgrimsvandring er en vandring, hvor fokus ikke er på det mål, som skal nås, men på de tanker og overvejelser, der gøres undervejs. I en tid, hvor fart, forbrug og materialisme truer både menneskers og klodens sundhed, er der brug for at bryde op og søge nye veje.  

Pilgrimsvandringen kan inspirere til større ro og enkelhed i tilværelsen. Ud af vandringens langsomhed og stilhed kan der vokse eftertanke, bøn og fordybelse. Pilgrimsvandringen kan altså blive både en "ydre" og en "indre" vandring. 

Man kan med andre ord sige, at en pilgrimsvandring er en "vandrende Gudstjeneste".  

En pilgrimsvandring kan have en varighed fra timer til år. Fælles for vandringerne er, at der bliver tid og ro til at fordybe sig og finde mening med tilværelsen. Nogle vandrer alene, mens andre tilfældigt eller planlagt slår følge med andre.  

Ud fra Abildgård Kirke har der siden 2005 været gennemført flere pilgrimsvandringer. Vandringerne har været af forskellig varighed, fra 4 timer efter højmessen, til vandringer i Vadstena i Sverige over fire dage.

En pilgrimsvandring er ikke en fysisk overlevelses - eller præstationsvandring. Ej heller en bodsgang, som før reformationen. Der vandres i et roligt tempo, så der er tid til at tale sammen, opleve naturen og landskabet. Efter en times vandring, ca. 4 km, holdes der en pause. En dags vandring er på ca. 15 - 20 km. 

Hver (del) vandring indledes med ord til eftertanke. 

Dele af vandringen foregår i stilhed, hvor eftertanken kan få plads, naturens blomster, fuglenes sang og medvandrernes nærvær kan opleves intenst.  

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Abildgård Pilgrimsgruppe:  

Kontakt

Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke

Ernst Hansen
Strandkanten 5, 2. th.
9300 Sæby
hannaogernst@gmail.com

   Pilgrimsvandring