Internationalt arbejde

Hjerte form

Det internationale arbejde er en vigtig dimension i kirkens arbejde

Abildgård kirke har samarbejdspartnere i flere dele af verden.

Vi støtter projekter i Cambodja og Tanzania gennem Danmission og samarbejder med venskabssognet Tornekaln i Riga, Letland til inspiration og fremgang for begge kirker.

Arbejdet koordineres af kirkens internationale arbejdsgruppe og dens arbejde består i at holde kontakt med vore partnere, at iværksætte aktiviteter og opbygge relationer mellem os,  at oplyse og informere om folk, levevilkår og projekter i de lande, Abildgård Kirke samarbejder med. Arbejdsgruppen orienterer om nyt i kirkens udenlandske relationer, Tanzania, Cambodia og Letland.

Vi støtter fattigdomsbekæmpelse i Tanzania og Cambodja via Danmission, som har den nødvendige erfaring og ekspertise for hjælpearbejde.

Abildgård Kirkes internationale arbejdsgruppe i den kommende valgperiode:

    • Sognepræst Kenny Gottleib
    • Mads Bang Simonsen
    • Claus Jensen

Faste årlige begivenheder

Hvert år afholdes der markedsdag med mange festlige aktiviteter. Formålet er at samle penge ind til projekter i Cambodja og Tanzania. 

Desuden deltager sognet i husstandsindsamlingen, som afholdes hvert år den første søndag i marts til fordel for Folkekirkens Nødhjælps hjælpearbejde.