Tanzania

Vores seneste engagement i Tanzania

Vildledende teologi er et brændende emne - og årsag til øget fattigdom falske præster, teologer og profeter den sårbarhed, som mange mennesker i Tanzania lever med. For når det ikke er hver dag, man kan sætte mad på bordet, så bliver løfter om penge og helbredelse tillokkende for mange.

Desværre kan løfterne ofte ikke overholdes, og de kristne mennesker, der i troen på
at præsten havde en særlig forbindelse til Gud, står tilbage uden andet end skam, og
ingen penge til livets opretholdelse.

Vildledende teologi er ikke bare årsag til øget fattigdom hos menigheden (men rigdom for præsten), men også ydmygelse og skam hos de udsatte og et forkvaklet forhold til den traditionelle menigheds fællesskab og relationen til Gud efterfølgende.

Hvad gør Danmission og den lutherske kirke Danmission har gennem sin tætte kontakt med den evangeliske lutherske kirke i Tanzania (ELCT) i de sidste år været opmærksomme på udfordringerne og støtter derfor allerede et projekt, der vil tale de vildledende teologer imod. Projektet udvikles sammen med Nyakato Lutheran Bible College som kender til problemerne med vildledende teologi.

Vi vil:
• skabe opmærksomhed omkring problemet hos både menigheder, præster og biskopper.
• uddanne præster og evangelister i en sund og sand teologi. Ved at gøre kirkens folk i stand til at tale ind i de problemer som menigheden står i, kan de være med til at forhindre den vildledende teologi i at sprede sig.

Danmission støtter uddannelse af præster og evangelister, udviklings workshops og materialer, der kan hjælpe menigheden med at genkende den vildledende teologi.

Abildgård Kirkes engagement i Tanzania 

Abildgård kirke modtog sammen med Østervrå og Bangsbostrand kirke besøg fra Tanzania i efteråret 2014. Fire repræsentanter fra Karagwe stift fik i løbet af tre uger indtryk af hvordan livet leves i tre sogne i Nordjylland.

Den første uge var Østervrå sogn vært. I denne uge besøgte deltagerne flere landbrug, såvel svine som kvæg gårde. Der var arrangeret besøg på Lundbæk landbrugsskole. Endelig var der sightseeing og besøg på Sæby havn .

I den anden uge var Abildgård sogn værter. Der var arrangeret besøg på specialskole samt på et krisecenter. En udflugt ud i den Nordjyske natur blev der også lejlighed til på trods af, at det ikke var det bedste vejr i november for vore afrikanske gæster. De besøgte også biskoppen over Aalborg stift og tog del i et Mellemkirkeligt møde i Aalborg. Endelig medvirkede gæsterne ved gudstjenesten og konfirmandforberedelsen.

Den tredie uge, hvor Bangbostrand sogn var værter besøgte gæsterne borgmesteren på rådhuset. Der blev arrangeret gudstjenester hvor gæsterne medvirkede. Endelig arrangeredes en tur til Skagen samt et besøg i en genbrugsbutik.
Efter de tanzanianske gæster er vendt hjem er vi stadig kontakt med dem og skriver hilsener ved højtider.

Endelig var der arrangeret en rejse for voksne med Michael Møller Nielsen som rejseleder i foråret 2016. Der var på denne rejse gensyn med de personer, der havde besøgt os året før. Der var ligeledes arrangeret et besøg på Igabiro Landbrugsskole, der har fået støtte til en udbygning med nyt undervisningslokale, ligesom der blev sendt en container ned med skolemøbler og lignende.

Else Højvangs rejste hjem fra Tanzania i 2016. Danmission har på deres hjemmeside en artikel om Else Højvangs store arbejde
https://danmission.dk/longread/den-pragmatiske-missionaer/?utm_source=Core&utm_campaign=51f6f69bbb-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_24_else&utm_medium=email&utm_term=0_f9abc30cc4-51f6f69bbb-223046805

Danmissions udsendte til Tanzania siden 2016 er Anna Maria Lauenstein. Hun skriver jævnligt nyhedsbreve om arbejdet i Karagwe stift. Disse kan læses på bloggen https://blog.danmission.dk/aml/ .

I det seneste Nyhedsbrev  feb. 2019 skriver hun om samarbejdet med Karagwe stift i det sidste halvår
22 evangelister har været på 2 ugers kursus støttet af Danmission på Nkwenda Bibelskole i Karagwe stift, hvor vi bor. Disse 12 kvinder og 10 mænd arbejder allerede i menigheder som lægmandspræster. De har sagt ja uden særlige forudsætninger. Da vi talte om udfordringer med bibelskolens leder Dr. Phares, blev det klart at de gerne ville give disse evangelister bedre forudsætninger. Derfor har Danmission støttet et 14 dages kursus for nogle i december og 14 dage her januar, hvor bibelskolen har lukket for de almindelige studerende.

Noget af det som evangelisterne blev undervist i, var god bogføring ved gaver i kirken, hvordan man forbereder en prædiken (man læser ikke bibelteksten søndag morgen for så at prædike om formiddagen), kristen etik og nye salmer.

Hun skriver ligeledes om et møde med ledelsen i i Karagwe stift i jan 2019.

Vi har været samlet med ledelsen, provster, skole- og institutionsledere, ledere af de forskellige afdelinger og Programmer i Karagwe stift i 4 dage, hvor vi arbejdede med en ny 5 årige strategi for stiftet. Danmission støttede dette økonomisk, ved at deltage med kommentarer og en velkomst fra landerepræsentanten Louis. Efterfølgende talte Louis og jeg om at hvis dette havde været for 25-40 år siden havde missionærerne måske haft mere indflydelse. Nu kører de selv med strategi og ved hvad de vil.  Der var mange ord både på swahili og engelsk. Formen var en afveksling mellem gruppearbejde og plenum. For at give et lille indblik i indhold i sådan en strategi deler vi de fem overordnede områder. Man kan sige at Danmission på ingen måder tager del i alle opgaverne. Vi kobler på hvor det giver mening i forhold til vores strategi.

    •  Bygge et samfund med stærk og stabil kristen tro gennem kristen forkyndelse og undervisning, bl.a. forventning om at kirken vokser med  30 nye menigheder på 5 år, hvilket de har gjort de sidst 5 år. Det svarer til en ny menighed hver anden måned
    • Bygge et sundt og uddannet samfund ved at engagere i diakoni, herunder skoler og hospital
    • Styrke den økonomiske situation i familier og samfund gennem indkomstgenererende aktiviteter.
    • Styrke udviklingen af institutioner i stiftet, både bygninger og uddannelse af ansatte
    • Styrke ligestillingen og ligheden mellem kønnene.

I 1993 blev Karen Baggesgård og Michael Møller Nielsen udsendt fra Abildgård Kirke til at arbejde i Tanzania for Danmission. Karen og Michael arbejdede i Tanzania frem til 2001.

Michael underviste på Igabiro Landbrugsskole og Karen arbejdede som sygeplejerske på Rwantege Sundhedsklinik .

Abildgård Kirke har lige siden opretholdt et engagement i Tanzania og støttet forskellige Danmission-projekter med penge, tjent ved det årlige marked og ved indsamlinger i kirken.

Vi har blandt andet støttet renovering af bygning på klinikken i Rwantege, støttet etablering af bibliotek på Igabiro Landbrugsskole, og de senere år har vi støttet det fattigdomsbekæmpelses projekt, Mayaja, som Else Højvang har opbygget i det Nordvestligste Tanzania.

Else Højvang er udsendt af Danmission. Hun var i mange år ansat til undervisning på og udvikling af husholdningsskolen Ntoma i Tanzania. Efter et par år i Danmark, hvor hun var sognemedhjælper i Holstebro, blev hun genansat af Danmission. Denne gang til at iværksætte et projekt, Mayaja, i det Nordvestligste Tanzania. Se og hør om dette på Youtube," Else Højvang i Tanzania".

Det projekt er nu afsluttet og et nyt lignende projekt er påbegyndt i et nærliggende område, også under ledelse af Else Højvang. Det er et rettighedsbaseret projekt, som omfatter udvikling af landbrug og andre småerhverv, etablering af små lokaltstyrede spare-lånekasser, forbedring af ernæring, hygiejne, familieplanlægning, familiemønster og husholdningsøkonomi.

Foruden dette nye Mayaja-projekt vil vi i 2013 støtte udvikling og opgradering af undervisningsfaciliteter på Igabiro Landbrugsskole.

Abildgård Kirke har 2 gange arrangeret ungdomsrejse til Tanzania. Den første i 1999 med Martin Ravn Jensen som leder for en gruppe på 12. Den anden i 2004 for 17 unge med Michael Møller Nielsen som rejseleder.

Siden har der været arrangeret rejser for voksne i 2009 med Ida Kongsbak som leder, og i 2012 med Michael Møller Nielsen som leder. Rejsedeltagernes fortællinger fra sidstnævnte rejse kan du finde ved at klikke på Tanzania Tour 2012 på denne side.

I 2013 har Preben Cortsen Møller været i Lukajange i 3 måneder, som Senior Volontør på Karagwe Stift kontor, hvor han arbejdede med stiftets Informationsteknologi. Arbejdet var meget varieret, og bestod bl.a. i reparation af stationære og bærbare computere, opdatering af software, fjernelse af virus og opdatering af antivirus programmer. Preben var ligeledes ude på stiftets andre institutioner (3 skoler og et hospital) og vejledte her de IT ansvarlige vedr. deres netværk installationer. Der blev også brugt en del tid på almindelig vejledning af brugerne. Arbejdet blev besværliggjort af meget langsom internet forbindelse over satellit og svigtende elektricitet forsyning. Preben besøgte også Igabiro Landbrugsskole og undersøgte her muligheden for etablering af en Internet forbindelse over satellit. Det var Tanzania touren i 2012, der skabte Prebens interesse for et volontør ophold i Tanzania. Preben skrev en blok under opholdet, som kan læses på: prebenmoller.blogspot.dk.    

Benedikte Kühle, juni 2013.