OM KIRKEN

Abildgård Kirkes vision og målsætning

Abildgård Kirkes vision er at virke for at Gud som Fader, Søn og Helligånd må blive et skinnende lys i vore hjerter, så vi i tro og håb kan leve opmærksomt mod det gudsskabte, ikke skygge for hinanden, men være til støtte og opmuntring for alle.  

Målsætning

1. At fastholde gudstjenesterne som grundpille i menighedens liv og holde gudstjenester, hvor vi i ord, musik og fælles engagement giver rum til alle og plads til tidens udtryksformer.

2. At der fra kirken tilbydes undervisning i den kristne tros indhold for alle aldersgrupper og på flere niveauer.

3. At vi i forkyndelse, dialog og virke søger at modvirke en stigende fremmedgørelse mellem kirke og folk.

4. At give håb, fællesskab og konkret hjælp til mennesker, når livet bliver svært.

5. At gå ud fra, at kirken er bygget af "levende sten" og derfor fremme gode forhold for medarbejderskabet i kirken, både det frivillige og det lønnede.  

6. At sætte ord på og handling til tanken om, at vort fællesskab og ansvar rækker fra det nære til det globale.

7. At bevare og udvikle fællessangen og et mangfoldigt musikliv, som understøtter forkyndelsen.  

8. At drive kirken miljøbevidst ud fra principper om grøn kirke, samt fremme samtalen om at værne om den gudsskabte jord.