Konfirmation i Abildgård Kirke

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her kan konfirmanden sammen med sin familie glæde sig over at have et tilhørssted i den kristne tro, og konfirmanden får ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja til det. Derefter velsignes konfirmanden med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Gud siger ja til dig

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men at siger ja til at blive konfirmeret, handler mere om at ville åbne sig for den livshorisont, som det kristne evangelium giver, end at tjekke af om man kan tro på diverse faste udsagn. Konfirmation er Guds ja til dig og et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Konfirmandundervisning - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres.

Hvad laver man til konfirmationsforberedelse?

Ugentlig undervisning

Den ugentlige undervisning fra september til konfirmationen i foråret foregår holdvis og der arbejdes på forskellige måder med temaer som: Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen. Der vil også flere gange i forløbet være fælles undervisning med et eller flere af de andre konfirmandhold.
Vi lægger stor vægt på de ugentlige andagter inde i kirken med bøn, bibelfortælling og sang.

Gudstjenester

Man skal også gå til gudstjenester for at lære gudstjenesten at kende. Som konfirmand i Abildgård kirke skal man komme til mindst 10 gudstjenester, hvor der skal besvares gudstjenestesedler med små spørgsmål til gudstjenesten. Det er en vigtig del af undervisningen.
Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden. Der kan dog være gudstjenester, som vi særligt anbefaler.

Gospeldag

I forløbet bliver der en gospeldag for konfirmanderne, hvor de skal deltage i en gospelworkshop og samme aften medvirke i en gospelkoncert-gudstjeneste. Her kan familien være med og opleve, hvad konfirmanderne har lært på dagen.

Kontakt

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sognepræst Kenny Gottlieb, tlf. 40 21 25 21, kegc@km.dk