Konfirmation i Abildgård Kirke

Konfirmationsdatoer i Abildgård Kirke 2025


Lørdag 10. maj 2025 kl. 9.00: Frederikshavn Friskole v. Simon Kristian Blix Nielsen

Lørdag 10. maj 2025 kl. 11.00: Privatskolen 7y v. Simon Kristian Blix Nielsen

Søndag 11. maj 2025 kl. 11.00: G-klassen Frydenstrandskolen v. Janet Ligaard

Lørdag 17. maj 2025 kl. 9.00: Nordstjerneskolen 7a v. Kenny Gottlieb Christiansen

Lørdag 17. maj 2025 kl. 11.00: Nordstjerneskolen 7b v. Kenny Gottlieb Christiansen

Søndag 18. maj 2025 kl. 9.00: Nordstjerneskolen 7g v. Gurli Møller Andreasen

Søndag 18. maj 2025 kl. 11.00: Nordstjerneskolen 7c v. Gurli Møller Andreasen

Hvad er konfirmation?

Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her kan konfirmanden sammen med sin familie glæde sig over at have et tilhørssted i den kristne tro, og konfirmanden får ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja til det. Derefter velsignes konfirmanden med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Gud siger ja til dig

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men at siger ja til at blive konfirmeret, handler mere om at ville åbne sig for den livshorisont, som det kristne evangelium giver, end at tjekke af om man kan tro på diverse faste udsagn. Konfirmation er Guds ja til dig og et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Konfirmandundervisning - at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres.

Hvad laver man til konfirmationsforberedelse?

Ugentlig undervisning

Den ugentlige undervisning fra september til konfirmationen i foråret foregår holdvis og der arbejdes på forskellige måder med temaer som: Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen. Der vil også flere gange i forløbet være fælles undervisning med et eller flere af de andre konfirmandhold.
Vi lægger stor vægt på de ugentlige andagter inde i kirken med bøn, bibelfortælling og sang.

Gudstjenester

Man skal også gå til gudstjenester for at lære gudstjenesten at kende. Som konfirmand i Abildgård kirke skal man komme til mindst 10 gudstjenester. Det er en vigtig del af undervisningen.
Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden. Der kan dog være gudstjenester, som vi særligt anbefaler.

Forberedelse til konfirmation 2024-2025

Når man går i 7. klasse på Nordstjerneskolen, Privatskolen 7y, eller Friskolen er det i Abildgård Kirke, man får tilbud om at gå til konfirmationsforberedelse
Undervisningen omfatter ugentlig undervisning, samt nogle arrangementer og gudstjenester i løbet af året.


Søndag den 1. september 2024 kl. 10.30
Velkomstgudstjeneste og infomøde for forældre og konfirmander

Konfirmandundervisningen begynder med velkomstgudstjeneste for nye konfirmander og deres familie med efterfølgende kort informationsmøde for konfirmander og forældre, hvor I kan møde præsten og få vigtig orientering om konfirmandforberedelsen og konfirmationen.

Vi opfordrer til at alle konfirmander med forældre så vidt muligt deltager denne dag.

 

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen starter i uge 36. Hvis ikke andet nævnes finder konfirmandundervisningen sted i Abildgårdkirke i morgentimerne og fordeler sig således:

 • 7 A Nordstjerneskolen
  Tirsdage kl. 08:30 – 10:00: Kenny Gottlieb
 • 7 B Nordstjerneskolen
  Onsdage kl. 08:30 – 10:00: Kenny Gottlieb
 • 7 G Nordstjerneskolen
  Tirsdage kl. 08:30 – 10:00: Gurli Møller Andreasen
 • 7 C Nordstjerneskolen
  Onsdage kl. 08.30 – 10.00: Gurli Møller Andreasen
 • 7 Y Privatskolen
  Torsdage kl. 08:10 – 09:40: Simon Nielsen
 • 7 klasse Friskolen
  Fredage kl. 08.10 – 10.00: Simon Nielsen

 

Særlige datoer

Under forløbet afvikles der særlige dage for konfirmanderne. Dage der er obligatoriske og en del af undervisningen. Sæt derfor datoerne i kalenderen allerede nu.

Onsdag d. 16. januar 2025 kl. 09:30 – 13:30 + 18:00-19:00:

Gospel-workshop ved Joachim Hejslet og band med efterfølgende gospelgudstjeneste.

Lørdag d. 26. april 2025 kl. 09:30 – 19:00:

Konfirmand lørdag. Yderligere informationer kommer senere.

 

Tilmelding

Ønsker du at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation og går i en af de nævnte klasser, skal du tilmelde dig forløbet.
Det gør man her KONFIRMAND 2025

Du skal sammen med en forælder indtaste oplysninger. Tilmelding skal være hos os seneste 15. august 2024
Kontakt mellem konfirmandens hjem og kirken vil herefter forgå via den mailadresse og/eller tlf. nummer, som forældrene har opgivet.

Yderligere oplysning kan fås ved kontakt til en af præsterne:

 • Sognepræst Kenny Gottlieb Tlf. 40 21 25 21 kegc@km.dk
 • Sognepræst Simon Kristian Blix Nielsen Tlf. 29 90 16 30 skn@km.dk
 • Sognepræst Gurli Møller Andreasen Tlf. 29 33 13 94 gma@km.dk

Kontakt

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sognepræst Kenny Gottlieb, tlf. 40 21 25 21, kegc@km.dk