Åben Fredag

Velkommen i Åben Fredag - her er der plads til at være familie og enlig, gammel og ung, voksen og barn og i både nydelse og ydelse at være del af et kirkefællesskab.

Vi mødes fredage kl. 18.00 (oftest) Her begynder vi med en mini-gudstjeneste i kirkens runding, hvorefter vi sammen spiser vores medbragte mad fra et fælles ta´ selv bord på kirketorvet. Drikkevarer medbringer vi også selv.

Programmet for aftnerne er forskelligt. Nogle gange er det med børnene som målgruppe, andre gange er det mest for voksne. Disse aftner vil der være et specielt børneprogram.

I Åben Fredag vil vi gerne skabe et fællesskab, hvor vi kan komme uanset om vi er trætte eller veloplagte, nedtrykte eller glade, fyldt af livsmod eller mismodige... eller blot et sted der i mellem.

Kontakt

Claus Jensen
Tlf. 28 19 70 04
claus.jensen1@gmail.com