Sognebåndsløsning

Et sogn er et geografisk afgrænset område, hvor de beboere, der er medlem af folkekirken, har fælles kirke.  Sogneinddelingen er de fleste steder mange hundrede år gammel, men efterhånden som der er bygget kirker i voksende byområder, er der også oprettet nye sogne. 

Folkekirkens medlemmer hører til et sogn

Som medlem af folkekirken hører man til det sogn, man bor i. Man har ret til at blive konfirmeret, viet og begravet eller bisat fra sognets kirke, og man har stemmeret til menighedsrådsvalget.

Man kan løse sognebånd

Hvis du har et særligt forhold til en præst eller en kirke uden for det sogn, du bor i, har du mulighed for at blive tilknyttet kirken ved at løse sognebånd. Sognebånd løser du ved at henvende dig til præsten i det sogn, du gerne vil knyttes til eller til kirkekontoret, som kan hjælpe dig med sognebåndsløsningen.

Valgmenigheder

Folkekirken har også valgmenigheder, du kan melde dig ind i. De har en anden beslutningsstruktur og er økonomisk uafhængige, men de er som alle sognemenigheder under tilsyn af stiftets biskop.