Dåb og navngivning

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og her får barnet sit CPR-nummer. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. 
Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten "fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor. Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med digitalt. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Forældremyndighed

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 28dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 28 dage, indleder Familieretshuset en faderskabssag. Hvis I ønsker, at faderskabet skal registreres før barnets fødsel eller senere end 28 dage efter barnets fødsel, kan det også gøres på borger.dk.

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket  på borger.dk. 

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Familieretshusets hjemmeside

Har du ikke MitID/NemID?

Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et MitID/NemID, så kan du få de nødvendige blanketter på kirkekontoret. 

Aftal dåb

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, så skal I henvende jer til kirkekontoret. Her aftaler vi i fællesskab et tidspunkt for dåben og I får alle de praktiske oplysninger omkring barnedåben og informationer om, hvordan den foregår. I Abildgård Kirke er barnedåben normalt en del af søndagsgudstjenesten kl. 10.30, men en gang i kvartalet arrangerer vi også særlige dåbsgudstjenester om lørdagen. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret. 

Mere information

Anordning om dåb i folkekirken på Retsinformation.dk
Borger.dk om fødselsregistrering og navngivning
Kirkeministeriet om dåb