Cambodia og Abildgård Sogn

Siden 2001 har Abildgård Kirke i samarbejde med Danmission haft kontakt til og støttet en lille menighed i det sydlige Cambodia. I 2001 blev missionærparret Juanito og Beatrice Basalong fra Philipinerne udsendt fra Abildgård til Cambodia til landsbyen Preah Sdach i Prey Veng provinsen tæt ved grænsen til Vietnam. Juanito og Beatrice var efterfølgende på adskilllige besøg i Frederikshavn. På den måde hørte vi jævnligt  nyt om arbejdet i den lille menighed. Arbejdet drejede sig ikke udelukkende om kirken; der blev også iværksat fattigdomsbekæmpelsesprojekter i samarbejde med lokale organisationer. Det har bl.a. handlet om:

    • Arbejde for bedre sundhed og sanitet.

    • Reduktion af vold i hjemmet.

    • Udvikling af landbrugsmetoder for bedre udbytte.

    • Oprettelse af små "lånekasser" der styres af lokalsamfundet.

I 2014 rejste ægteparret Basalong tilbage til Philipinerne efter en stor indsats i det lille samfund. De bliver husket med stor taknemmelighed både i Abildgård og i Preah Sdach.

Fra det årlige Abildgård marked er der hvert år blevet sendt et større beløb via Danmission til menigheden. Det har været medvirkende til, at de har kunnet overleve som kirke i et land, hvor de allerfleste igennem generationer har tilhørt Buddhismen.
Abildgård Kirke har flere gange deltaget i rejsegrupper til Cambodia (den første i 2005) for at følge udviklingen i de projekter, som vi har valgt at støtte via midler fra vores årlige kirkemarked. Vi er hver gang blevet positivt overrasket over udviklingen på mange områder f.eks. brøndboringer, overrislingsanlæg, nye dyrkningsmetoder, kirkebygning og ikke mindst udviklingen i det kirkelige arbejde.

To af rejsegrupperne har bestået udelukkende af unge mennesker, der med stor iver har undervist unge cambodjanere i engelsk og basal kristendomslære. I efteråret 2018 var der igen et hold afsted til Cambodia, denne gang med 16 deltagere, deriblandt 5 unge fra den Kirkelige Ungdoms Leder uddannelse, KUL. I lighed med de andre gange, hvor der har været hold af sted, har man kunnet se, at den positive udvikling stadig sker. Menigheden vokser, man har fået bygget et flot kollegium, som øger muligheden for, at unge fra det store opland også kan få en uddannelse.

Kirken ledes primært af Præsten Sao Eam. Han gør et kæmpestort og uselvisk arbejde for at få det hele til at køre bedst muligt. Sao Eam støttes af sin bror Sao Am og af Sarin og Sokha. Disse 4 har for år tilbage været på besøg i Abildgård  sammen med præsteparret Basalong.

Kontakten til Cambodia foregår ofte via Danmissions repræsentant i landet. Netop nu er det Anne Mette Jürgensen, der - som teolog - støtter kirkeudviklingen i landet via besøg hos menigheder og gennem forskellige kurser for ledere i menighederne. Vi benytter os også af direkte kontakt f.eks via mail til præsten Sao Eam i Preah Sdach.
På sigt er det naturligvis tanken at menigheden skal blive selvbærende og skal kunne klare sig uden tilskud fra Danmark, men det er vores vurdering, at der stadig er et stykke vej før dette mål er nået. Derfor glæder vi os over fortsat at kunne støtte vores venner i Cambodia.