Børn og unge

Aktiviteter for børn og unge

I Abildgård Kirke har vi fokus på at have gode, givende og livsglade aktiviteter og tilbud til børn og unge. Derfor tilbyder vi en lang række aktiviteter for børn og unge og deres familier. 

Der skal nemlig være plads til at være en familie med børn i kirken. Kirken er ikke kun for dem, hvor børnene er flyttet hjemmefra!

Abildgård Kirke er åben for Guds børn i alle aldre, og vi lægger vægt på, at alle kan føle sig hjemme. Derfor er der tilbud med meget forskelligt indhold også tilpasset de forskellige børnealdre og forskellige målgrupper.

Vi samarbejder også med de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, der er i sognet.


Gud og Spaghetti

Kirke for børnefamilier. 

Babysalmesang

For babyer 0-3 måneder og deres forældre.  Læs mere

Børnerytmik i kirken

Musikalsk legestue for børn i alderen 1-3 år.  Læs mere

Juniorkonfirmander

Indledende konfirmandundervisning eller dåbsoplæring til børn i 3. klasse.  Læs mere

KUL

Kirkelig Ungdoms lederuddannelse for unge.  Læs mere

M&M Mad og Mennsker

Et spisefællesskab arrangeret for og af unge.  Læs mere

U-messe

15+ gudstjenester.   Læs mere

Børne- og Ungdomskor

For de sangglade børn og unge.   Læs mere

Skoletjenesten ved Abildgård Kirke

Et tilbud til sognets skoler om undervisningsforløb, f.eks. i fagene kristendom/religion, dansk og musik. Læs mere