Menighedsrådet | Abildgård kirke

Menighedsrådet

Menighedsrådet i Abildgård Kirke

Abildgård Kirke er meget mere end gudstjeneste om søndagen og dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, samtaler og sjælesorg. Her foregår også undervisning, socialt arbejde, mission og dialog. Hver dag er der mange aktiviteter, og nogle gange tages også aftenen og natten i brug. 

De mange aktiviteter styres af både frivillige medarbejdere og ansatte i kirken. Kirken har et menighedsråd, som er med til at koordinere, organisere og målrette aktiviteterne og som hjælper med at styre de overordnede rammer for arbejdet.

Menighedsrådets opgaver   

Menighedsrådet er med til at koordinere, organisere, målrette aktiviteterne og hjælpe  med at styre de overordnede rammer for arbejdet.
Menighedsrådet løser ikke kun administrative opgaver. Opgaverne spænder meget bredt og skal, udover de ledelsesmæssige opgaver, skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. En af menighedsrådets vigtigste opgaver er at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst.

Menighedsrådet bestyrer også kirkegården og skal værne om kirkens kulturværdier, f.eks. bygninger og inventar, ligesom det er menighedsrådet, der godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten. Menighedsrådet ansætter nye medarbejdere i kirken, dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Valg af menighedsråd  

Menighedsrådet i Abildgård Sogn vælges for fire år ad gangen og består af 12 medlemmer og sognets præster. Det er sognets folkekirkemedlemmer, som vælger rådets medlemmer. Derfor har folkekirkemedlemmerne en direkte indflydelse på menighedsrådetsrådets sammensætning og dermed på kirkens arbejde.

Menighedsrådsløftet  

Når menighedsrådet vælges afgiver hver enkelt medlem menighedsrådsløftet. Det lyder: "Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Menighedsrådets årsmøde

Hvert år inviterer menighedsrådet menigheden til et møde, hvor kirkens arbejde præsenteres og debatteres.


Abildgård Kirkes menighedsråd
Tiltrådt 1. søndag i advent 2016
 

Kurt Hansen (formand)
Regulusvej 4, Kilden
Tlf. 29 91 50 58
viku@webspeed.dk

   

Jette Højriis (næstformand)
Skyttevej 12
Tlf. 98 42 98 44 / 28 71 51 29
jette.hojriis@gmail.com

   
Arne Holdensen 
Englund 1
Tlf. 98 46 80 20 / 30 53 50 89
arneholdensen@gmail.com
   
Jytte Schaltz (kasserer)
Hjørringvej 118
Tlf. 98 42 27 61 / 20 48 42 66
jytteschaltz@gmail.com
   

Arild Nielsen (kirkeværge)
Ribegade 15
Tlf. 26 18 99 93
arildkerstein@hotmail.com
   
Carsten Thomasen
Orionvej 30, Kilden
Tlf. 98 42 46 46 / 40 41 60 90
ct@carsten-thomasen.dk
   
Anne Marie Johansen
Gl. Skagensvej 25B, 9900 Frederikshavn
Tlf. 20 94 75 11
mail@annemariejohansen.dk
   

Jens Mølbak (kontaktperson)
Gudhjemvej 6
Tlf. 40 75 83 53
jens.moelbak@skolekom.dk
Ernst Hansen
Strandkanten 5, 2.th., 9300 Sæby
Tlf. 20 88 58 94
hannaogernst@gmail.com
   
Mads Bang Simonsen
Pr. Dreslers Vej 59, 3. tv.
Tlf. 20 76 78 45
mads-bang@hotmail.com
   
Stig Lundbo
Hans Egedes Vej 31, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 30 39 / 40 24 53 10
lundbo.fam@oncable.dk
   
Vibeke Ankerstjerne
Uldallsvej 5, 9900 Frederikshavn
Tlf. 23 42 44 87
ankerstjerne@gmail.com