Skoletjenesten

Hermed inviterer vi sognets skoler til at benytte vores tilbud om undervisning i Abildgård Kirke.

Vi har sammensat nogle forløb, der kan benyttes på forskellige klassetrin som led i skolens undervisning f.eks. i fagene kristendom /religion, dansk og musik.

Forløbene er tilpasset Fælles Mål.

Et undervisningsforløb varer ca. 1 time – dvs. I skal afsætte 2 lektioner. Rent praktisk aftales besøget direkte med ansvarshavende for undervisningen.

Vi tilbyder pt. følgende programmer:

1. Påskevandring

Indskolingen
v/ kirke- ogkulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm

2. Vores kirke

Indskolingen
Folkekirkens betydning i Danmark
v/ kirke- og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm

3. Orgelet - instrumenternes Dronning

0.-5. klasse
v/ organist Søren Rasmussen

4. Børn Synger for Verden

2.-5. klasse
Sangdag med koncert
v/ kirkemusiker Knud Erik Thrane

5. Skolekorskoncert / jul

Mellemtrinnet
v/ Knud Erik Thrane

6. Påskesalmesang

5. klasse
Fælles tilbud fra Frederikshavns kirker

7. På besøg i kirken

0.-5. kl./specialtilbud
Centrale temaer i kristendommen
Et forløb med 3 besøg i kirken
v/ kirke- og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm

Andre emner kan komme på banen, og ved særlige lejligheder er præsten altid villig til besøg i klassen.

Kontakt

Kirke- og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm
Tlf. 42 51 17 96 · heidi@abildgaard-kirke.dk