Abildgård Sogns Menighedspleje

Indkaldelse til generalforsamling i Abildgård Sogns Menighedspleje ifg. vedtægterne tirsdag d. 25.04.2023.

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2.Bestyrelsens beretning.
  • 3.Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår.
  • 4.Budget for indeværende regnskabsår.
  • 5.Indkomne forslag.
  • 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • 7.Valg af revisor ( i lige år )
  • 8.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
  • 9. Eventuelt.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

På valg er Anne-Grethe Schøn. Modtager genvalg.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

1. Suppleant Kirsten Hallenberg.

2. Suppleant Ernst Hansen.

Revisorsuppleant vælges for 1 år.

Suppleant Kurt Hansen.

 

Forslag sendes til formand Inge Bergstedt: inbn@frederikshavn.dk senest d. 11.04.202311