Organist - Kirkemusiker søges
til Abildgård sogn, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift
1. april 2024 eller efter aftale

John

Abildgård Kirke søger pr. 1. april 2024 ny organist/kirkemusiker.
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge)

Abildgård Kirke er en udadvendt og aktiv kirke, som gerne vil invitere ind til fællesskab, et åbent hjem, hvor troen og kirkens liv leves i samspil med kultur, samfund og vores helt almindelige hverdagsliv, i en uhøjtidelig atmosfære.

Abildgård kirke modtog i 2023 Folkekirkens arbejdsmiljøpris.

Vi søger en organist med følgende kvalifikationer:

Forventninger til dine faglige kvalifikationer:

 • Du har en kirkemusikalsk uddannelse og skal kunne tage musikalsk ansvar på et højt niveau.
 • Du færdes hjemmevant i forskellige musikgenrer og kan sætte dig ved både orgel og klaver.
 • Du har øre for samspil, og for hvordan forskellige instrumenter sammen kan skabe et inspirerede og kreativt musikalsk udtryk.
 • Du kan arbejde med korledelse.
 • Du har en bred musikalsk erfaring og fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i den traditionelle klassiske kirkemusik, nye salmer, såvel som den rytmiske musik.
 • Du holder af fællessang og kan lede menighedens fællessang.
 • Du har en stærk liturgisk fornemmelse og lyst til at indgå i et fællesskab om at udvikle vores gudstjenester.
 • Du skal indgå i en gensidig vikarforpligtelse med din kollega.

Forventninger til personlige kvalifikationer:

 • Du brænder for at være kirke og menighed og vil være en del af hverdagen i kirken.
 • At du kan indgå i et dynamisk samarbejde på tværs med menighedsråd, kirkens ansatte og frivillige, til løsning af kirkens mangeartede opgaver.
 • Du vil være en del af en personalegruppe, hvor gode kollegaer og menighedsråd støtter hinanden, og hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads.

Det kan du forvente af os:

 • Vi tilbyder en stilling på 37 timer/uge.
 • Gode kontorfaciliteter.
 • Tillid og åbenhed.
 • Frihed under ansvar.
 • Tydelig og nærværende ledelse.
 • Vi glæder os meget til at lære dig at kende.

Dine arbejdsopgaver bliver mangfoldige, og dit arbejde foregår primært i Abildgård Kirke, Fladstrand Kirke og tilhørende plejehjem på både orgel og klaver.
I samarbejde med menighedsrådet, staben og især vores kirkemusiker og tre præster, skal du være med til at udvikle gudstjeneste- og musiklivet i kirken og være med til at skabe et sammenhængende musikalsk udtryk, som inspirerer og berører mennesker, når vi samles til gudstjenester, kirkelige handlinger, børnearrangementer, børnekor, ungdomskor, voksenkor, sangaftener, koncerter og meget mere.

Ved kirken er følgende jobprofiler ansat: Tre præster, en kirkemusiker (udover dig),
to kirke- og kulturmedarbejdere, tre kordegne, to kirketjenere, en regnskabsfører og en daglig leder.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 296.266.41 – 433.004,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner)
Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen.
Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649.35 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales
i henhold til det aftalte basisløntrinssystem med Organistforeningen.
Basisløntrin 1 udgør kr. 319.056,22 årligt (nutidskroner) og
Basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,06 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 32.341,60 (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

 • Daglig leder Heidi Ettrup Lehm – tlf. 42 51 17 96
 • Kirkemusiker Knud Erik Thrane – tlf. 20 68 78 15

Ansøgningsfristen er fredag den 9. februar 2024 kl. 12.00

Ansøgning med relevante bilag samt referencer, sendes til menighedsrådet på mailadressen: 8478fortrolig@SOGN.DK
Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 9 eller efter aftale.

Generelle informationer:

Abildgård Kirke:
Orgel: Bruno Christensen fra 1971, 30 stemmer, 3 manualer og pedal.
Flygler: Akustisk Yamaha flygel G3, Elektrisk Roland flygel.

Fladstrand Kirke:
Marcussen & Søn fra 1943, 15 stemmer, 2 manualer og pedal, og et Yamaha klaver.

Fladbjerg kapel:
Jensen & Thomsen fra 1979, 9 stemmer, 2 manualer og pedal

Menighedsrådet kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættels
 • ender er tre måneders prøvetid

Hvis du gerne vil besøge Abildgård Kirke, er du velkommen til at kontakte Heidi Ettrup Lehm.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning