Abildgård Sogn i Frederikshavn søger ny præst pr. 1. marts 2024

John

Vil du være præst i en bykirke????

  • Hvor der er en engageret menighed
  • Hvor frivilligt medarbejderskab har en stor plads
  • Hvor gode kolleger og menighedsråd styrker hinanden
  • Hvor du har rige muligheder for at være med til at udvikle et godt team

I Abildgård Kirke samarbejder menighedsrådet og medarbejderstaben om at fastholde og videreudvikle kirkens positive og inkluderende fællesskab. Det er en arbejdsplads, hvor man lytter til hinanden og giver plads til, at nye tanker og ideer kan få lov at udvikle sig. Den fælles ambition er at skabe og fastholde ikke bare en god, men den bedst mulige kirke.

 

Kollegaer og arbejdsmiljø


Medarbejderflokken består af tre præster, to kirke- og kulturmedarbejdere, hvoraf den ene er daglig leder af staben, en organist, en kirkemusiker, to kirketjenere og to kordegne og en regnskabsfører.

Det daglige arbejde udføres i tæt samarbejde med menighedsrådet og en stor flok engagerede frivillige. Det er et fællesskab og et arbejdsmiljø, vi er meget stolte af. Vi er i høj grad en lyttende kirke, hvor vi er gode til at give plads til, at nye tanker og ideer kan få lov at udvikle sig. Ambitionen er ikke at efterstræbe perfekthed, men at værdsætte helhjertethed.

 

Abildgård Sogn

Abildgård Kirke er en moderne kirke indviet i 1970 og dermed gearet til det moderne kirkeliv. Bygningen rummer - udover et smukt og enkelt kirkerum med 350 siddepladser - menigheds- og undervisningslokaler, kirketorv, en stor dagligstue med et udvidet skaberværk og kontorfaciliteter. De fysiske rammer er særdeles gode til de mange forskellige aktiviteter, der udfolder sig i løbet af ugen. Der er liv i kirken dagen igennem hele ugen.

I kirkerummet er der højmesser og forskellige andre former for gudstjenester. I de tilknyttede menighedslokaler er der foredrag, studiekredse, åbent hus, sangaftener, Gud og spaghetti, familienetværket m.v., målrettet børn, unge, familier og ældre. Desuden er der et rigt musikliv med flere kor, en del koncerter og flittig brug af sang og musik i forbindelse med gudstjenesterne.

Til sognet hører også Fladstrand Kirke fra 1690, renoveret i 2008, 150 siddepladser. Her afholdes gudstjenester nogle få gange i løbet af året f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse. Derudover benyttes kirken af byens tre sogne i forbindelse med begravelser og bisættelser, hvor de respektive kirkers betjening medvirker.

 

Globalt og lokalt hjælpearbejde

For os er internationalt arbejde, både globalt og lokalt, og diakoni særdeles vigtige arbejdsområder. Ukraine og flygtninge derfra har i de senere år fyldt meget i vores internationale arbejde. Samtidig støtter kirken et børnehjem i Indien og et projekt i Tanzania. Diakonalt arbejder vi på at være en kirke, der er synlig og tilgængelig for alle bl.a. gennem Familienetværket, der samler godt 100 mennesker i kirkens lokaler 2 gange om måneden og Elsk Frederikshavn, hvor vi øver os i hjælpsomhed, gæstfrihed og venlighed. 

                                                    

Frederikshavn

Frederikshavn er en levende by med mange kultur- og sportsfaciliteter og flere ungdomsuddannelser. Byen er omgivet af en unik natur.
Se mere om Frederikshavn her: Frederikshavn

 

Den ledige stilling

En fuldtids sognepræst, som med de nuværende aftaler er ansvarlig for 2/5 af søndagsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og kirkelige handlinger samt 2 konfirmandhold om året. 

 

Præsteboligen

Til stillingen som sognepræst hører en bolig fra 2007/2015 på 184 m². Boligen indeholder foruden køkken/alrum og stue 3 værelser med mulighed for endnu 1 værelse samt præstekontor. Boligen er beliggende på Pilekrogen 1, 9900 Frederikshavn, på en ugenert grund i et roligt boligområde 2,5 km fra Abildgård Kirke og 2 km fra stranden.

 

Kontakt

Nærmere oplysning fås hos 

  • Menighedsrådets formand Kurt Hansen, tlf. 29 91 50 58, e-mail: viku@webspeed.dk
  • Sognepræst Kenny Gottlieb Christiansen, tlf. 40 21 25 21, e-mail: kegc@km.dk
  • Daglig leder Heidi Ettrup Lehm, tlf. 42 51 17 96, e-mail: heidi@abildgaard-kirke.dk

 

Ønsker du at søge stillingen?

Se stillingsannoncen på folkekirke.dk